ครม.ไฟเขียว จ้าง BEM กว่า 900 ล้าน เดินรถไฟฟ้า 'เตาปูน-บางซื่อ' เปิดใช้ ส.ค.นี้
Posted: 14 Feb 2017 10:25 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)
มติ ครม.เห็นชอบข้อตกลงการจ้าง และร่างสัญญาจ้างเพื่อดำเนินการว่าจ้าง BEM ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ในวงเงินค่าจ้างรวม 918,488,046 บาท เปิดภายใน ส.ค.60
 
14 ก.พ. 2560 รายงานข่าวจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า วันนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อตกลงการจ้าง และร่างสัญญาจ้างเพื่อดำเนินการว่าจ้างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ในวงเงินค่าจ้างรวม 918,488,046 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าจ้างดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ใช้เงินกู้ดำเนินการ ให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ในประเทศที่เหมาะสม วิธีการให้กู้ต่อและค้ำประกันเงินกู้ และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามความเห็นของสำนักงบประมาณ รวมทั้งเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ตามมาตรา 75 (3)  แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 และให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแลการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560 
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม.ในวันนี้ด้วยว่า ครม.มีมติเห็นชอบข้อตกลงการจ้างและร่างสัญญาจ้างเพื่อดำเนินการว่าจ้าง  BEM ให้ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงเตาปูน–บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในวงเงินค่าจ้างรวมราว 918 ล้านบาท แยกเป็นค่าติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ 671 ล้านบาท ค่าเดินรถ 52 ล้านบาท/ปี โดยจะจ้าง 2 ปี คิดเป็นเงินรวม 104 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทางการเงิน 82.5 ล้านบาท ภาษี 7%

โดยรัฐบาลรับภาระค่าจ้างดังกล่าว และกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงเตาปูน–บางซื่อ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในสิงหาคม 2560


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.