โฆษกกลาโหมขออภัย 'ผาสุก' รับชงรายชื่อทั้งที่ยังไม่ได้ทาบทาม
Posted: 10 Feb 2017 11:12 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)  
โฆษกกระทรวงกลาโหมรับยังไม่ได้ทาบทาม 'ผาสุก' แค่ชงรายชื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบเนื่องจากมีผลงานเกี่ยวกับการทุจริตต่อเนื่อง ขออภัยที่ทำเสียหาย 
 
ASTV ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่าวานนี้ (10 ก.พ. 2560) ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ นายอนุสรณ์ อุณโณ ผู้แทนเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ได้ออกมาวิพากษ์กรณีมีการเปิดเผยรายชื่อการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมิได้รับการทาบทามนั้นว่า สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เมื่อ 9 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นพูดคุยในด้านต่างๆ และมีการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ที่ตอบรับ และอยู่ระหว่างประสานทาบทามเข้าร่วมงาน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก เป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อ และจะได้มีการประสานทาบทาม เรียนเชิญเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการต่อไป
       
พล.ต.คงชีพ กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายชื่ออนุกรรมการชุดต่าง ๆ ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งกล่าวต่อว่า โดยส่วนตัว ตนเคารพและให้เกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ในฐานะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการทุจริตในประเทศไทยมาต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากการเปิดเผยรายชื่อท่านที่ผ่านมา เป็นการก้าวล่วงละเมิดสิทธิหรือสร้างความเสียหายให้กับท่าน ตนกราบขออภัยด้วยความบริสุทธิ์ใจ มิได้มีเจตนา หรือมีนัยทางการเมืองเบื้องหลังแต่อย่างใด พร้อมทั้งยังเคารพและให้เกียรติท่านด้วยดีเสมอ 

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.