‘นอร์เวย์’ เป็นประเทศดีที่สุดในยุโรปสำหรับพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศ
Posted: 12 Feb 2017 06:12 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

เผย 'นอร์เวย์' เป็นประเทศที่ดีที่สุดใน 43 ประเทศยุโรปสำหรับพนักงานเอกชนและคนทำงานภาครัฐที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ส่วน เบราลุส รัสเซีย ตรุกี อาเซอร์ไบจาน มาเซโดเนีย และอาร์เมเนีย รั้งท้าย
ที่มาภาพ: Expert Market

12 ก.พ. 2560 เว็บไซต์ thelocal.no รายงานอ้างอิงข้อมูลจาก Expert Market ว่าจากการสำรวจและวิเคราะห์ 43 ประเทศในยุโรป ที่ได้นำปัจจัยทั้งด้านกฎหมายและด้านสังคมต่าง ๆ เช่น การไม่เลือกปฏิบัติ นโยบายด้านที่อยู่อาศัย และปัจจัยเกี่ยวกับการทำงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอัตราว่างงาน ค้าจ้าง ความก้าวหน้าในอาชีพและการไม่เลือกปฏิบัติในที่ทำงาน ฯลฯ โดยเมื่อนำทั้ง 43 ประเทศมาจัดอันดับพบว่านอร์เวย์เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับคนทำงานที่เป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ตามมาด้วยฟินแลนด์และเบลเยียม ส่วนอันดับรั้งท้ายได้แก่ เบราลุส รัสเซีย ตรุกี อาเซอร์ไบจาน มาเซโดเนีย และอาร์เมเนีย
อนึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อปี 2556 นอร์เวย์ได้ผ่านกฎหมายที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลทุกเพศสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกกำลังพลของกองทัพได้โดยเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งในขณะนั้นนอร์เวย์เป็นประเทศในยุโรปแห่งแรกและแห่งเดียวที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายเรื่องความเป็นกลางทางเพศในการคัดเลือกบุคลากรของกองทัพ นอกจากนี้นอร์เวย์ยังถือเป็นสมาชิกชาติแรกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) ที่มีการกำหนดความเป็นกลางทางเพศในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในกองทัพ โดยกองทัพนอร์เวย์มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนกำลังพลเพศหญิงในกองทัพให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2563
และเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมานอร์เวย์ได้ประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ที่ได้อนุญาตให้เยาวชนสามารถเลือกเพศที่ตัวเองต้องการจะเป็นได้ ซึ่งนอร์เวย์ถือว่าเป็นประเทศที่ 4 ที่มีการอนุญาตให้เลือกเพศต่อจาก มอลตา, ไอร์แลนด์ และเดนมาร์ก

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.