ศัพท์ใหม่บางคำเป็นที่คุ้นหูสำหรับคนไทยเช่น “อั้งม้อ” และ “เบลอ” ที่ถูกใช้มากในสิงคโปร์
ผู้จัดทำ Oxford English Dictionary พยายามปรับเนื้อหาของพจนานุกรมอยู่เป็นประจำให้ทันกับการวิวัฒน์ของภาษา
ล่าสุดคณะผู้จัดทำต้องการสะท้อนความแพร่หลายของคำศัพท์ในประเทศสิงคโปร์และเกาะฮ่องกง Oxford English Dictionary จึงเพิ่มรายชื่อศัพท์ใหม่ที่มีทั้งคำที่มาจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ที่ถูกใช้ในบริบทเฉพาะของคนท้องถิ่นที่สิงคโปร์และฮ่องกง
ศัพท์ใหม่บางคำเป็นที่คุ้นหูสำหรับคนไทยด้วยเช่น Ang Moh (อั้งม้อ) ที่ Oxford English Dictionary ให้ความหมายว่า คนผิวสีอ่อนที่มาจากตะวันตก
นอกจากนั้นยังมีคำว่า Yum cha (หยัมฉา) จากฮ่องกง ที่แปลว่าอาหารเช้าแบบจีนที่ทานร่วมกับน้ำชา และปรากฏว่า Blur (เบลอ) ในบริบทของสิงคโปร์แตกต่างจาก Blur ในภาษาอังกฤษเล็กน้อยแต่ใกล้เคียงกับการใช้คำว่าเบลอของคนไทย
Oxford English Dictionary บอกว่า Blur ในการใช้ของสิงคโปร์แปลว่า งงๆ สับสน หรือไม่ใส่ใจ
และที่เป็นความรู้ใหม่ของคนต่างวัฒนธรรม คือคำว่า Chinese Helicopter ในสิงคโปร์เป็นคำสบประมาทคนจีนที่นั่นที่เรียนตามแบบภาษาจีนกลางจึงทำให้พูดมีสำเนียง ซึ่งในอดีตเคยทำให้ผู้ฟังเกิดสับสนฟังคำว่า “educated” ผิดเป็น “helicopter”
สรุปว่า Chinese Helicopter เป็นมุขภายในประเทศของสิงคโปร์ ซึ่ง Oxford English Dictionary กล่าวเป็นศัพท์ที่ไม่สุภาพ
BBC สัมภาษณ์ ดร. Danica Salazar บรรณาธิการที่ปรึกษา Oxford English Dictionary ซึ่งบอกว่าการปรับปรุงพจนานุกรมครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า การพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องใช้ให้เหมือนคนอเมริกันหรือชาวอังกฤษเสมอไป และควรคำนึงถึงการใช้ภาษาตามวัฒนธรรมของถิ่นที่มีคนใช้ภาษาอังกฤษมาก เช่น ฮ่องกงและสิงคโปร์
source :-http://www.voathai.com/a/new-words-oxford-ro/3331826.html

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.