กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนของปี 2560

Posted: 06 Mar 2017 11:34 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 หลังอากาศร้อนต่อเนื่องในเวลากลางวัน ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสัญญาณการเข้าสู่ฤดูร้อน และคาดว่าจะสิ้นสุดฤดูร้อนกลางเดือนพฤษภาคม


สภาพแผนที่อากาศเมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2560 น. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และมีแนวปะทะอากาศบริเวณประเทศจีนตอนใต้ซึ่งไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย ขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)


ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2560


ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยอุณหภูมิสูงสุดสูงขึ้น และมีอากาศร้อนต่อเนื่องในตอนกลางวัน ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุม ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย โดยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง และจะสิ้นสุดฤดูร้อนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.