ศาลปกครองสูงสุด รับฟ้อง 6 บริษัทร่วมค้าสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน


Posted: 10 Mar 2017 06:34 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

10 มี.ค.2560 รายงานข่าวระบุว่า ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางให้รับคำฟ้องที่บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และพวกรวม 6 ราย ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกรมควบคุมมลพิษในโครงการก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน สุมทรปราการ ยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เลขาธิการ ป.ป.ง. เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-2 กรณีขอให้เพิกถอนคำสั่งของ ป.ป.ง ที่ให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่บริษัทวิจิตรภัณฑ์และพวกติดต่อใช้บริการทางการเงิน ตรวจสอบในทางลับและรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทในฐานะผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินแก่คณะกรรมการ ป.ป.ง.ไว้พิจารณา

ศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า การที่เลขาธิการ ป.ป.ง.มีคำสั่งดังกล่าวไปถึงสถาบันการเงิน มีผลเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง และพวก ดังนั้น บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง กับพวก จึงเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวโดยตรง อีกทั้งไม่ปรากฎว่า ได้มีการส่งคดีให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน อันเป็นขั้นตอนที่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบของศาลยุติธรรมแต่อย่างใด คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาททางปกครองเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองตามกฎหมาย การที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความและไม่พิจารณาคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้างและพวกนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้พิจารณาคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี

ที่มา สำนักข่าวไทย

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.