สำนักข่าวรอยเตอร์...รายงานความล้มเหลวของประเทศไทย ในการตอบคำถามเรื่องสิทธิมนุษยชน

สำนักข่าวรอยเตอร์ "จัดหนัก" ระบุ ประเทศไทย "ล้มเหลว" ในการจัดการแก้ไขปัญหา ที่เป็นความห่วงใยของนานาชาติ ในเรื่องพันธกิจของรัฐบาลทหาร ที่จะต้องธำรงไว้ซึ่งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง


สำนักข่าวรอยเตอร์ "จัดหนัก" ระบุ ประเทศไทย "ล้มเหลว" ในการจัดการแก้ไขปัญหา ที่เป็นความห่วงใยของนานาชาติ ในเรื่องพันธกิจของรัฐบาลทหาร ที่จะต้องธำรงไว้ซึ่งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างได้แสดงความเห็นดังกล่าว ในระหว่างการประชุมพิจารณาทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทย ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.