เสรีพิศุทธ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิด ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.