เตือนขนม ‘ชีสทาร์ต’ ไขมันสูง

Posted: 10 Mar 2017 11:13 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มทดสอบปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ในขนมชีสทาร์ตจาก 7 ยี่ห้อดัง พบทุกยี่ห้อมีไขมัน โซเดียมและพลังงานสูง เตือนผู้บริโภครับประทานในปริมาณที่เหมาะสม


11 มี.ค. 2560 ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่าจากผลการทดสอบปริมาณสารอาหารในขนมชีสทาร์ต 7 ยี่ห้อได้แก่ 1. mx cakes & bakery 2. saint Etoile 3. Flavour Field 4. Pablo 5. Me&Cheese 6. Bake และ 7. BreadTalk พบว่า ทุกยี่ห้อมีปริมาณไขมันเฉลี่ย 25.21 กรัม/100 กรัม และปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 211 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง เพราะใน 1 วันร่างกายต้องการไขมันทั้งหมดน้อยกว่า 65 กรัม และโซเดียมน้อยกว่า 2,400 มิลลิกรัม

นอกจากนี้ผลการทดสอบยังพบว่า ขนมชีสทาร์ตทุกยี่ห้อมีปริมาณพลังงานเฉลี่ย 239.05 กิโลแคลอรี ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปริมาณของอาหารจานเดียว 1 จานที่ปริมาณ 300 – 600 กิโลแคลอรี ดังนั้นหากผู้บริโภครับประทานในจำนวนมาก อาจส่งผลให้ร่างกายได้รับพลังงาน ไขมันและโซเดียมสูงเกินกว่าที่ต้องการในแต่ละวันได้


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.