ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีถอนสมณศักดิ์พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
Posted: 05 Mar 2017 07:30 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ถอดถอนพระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล หรือ ธมฺมชโย) ออกจากสมณศักดิ์ตั้งแต่ 4 มีนาคม 2560 เหตุไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียก และได้หลบหนีคดีร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับของโจรตามที่ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ

5 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 8 ข ลงวันที่ 5 มีนาคม 2560 เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์

ด้วย พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทําความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับของโจรตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ ที่ 942/2559 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิด ซึ่งอัยการคดีพิเศษ มีความเห็นสั่งฟ้องในบางคดีด้วยแล้ว แต่พระเทพญาณมหามุนีไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียก และได้หลบหนีคดีดังกล่าว จึงไม่สมควรดํารงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอน พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.