ศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชนขอรัฐชี้แจงกรณีคุมตัวผู้ต้องสงสัยทำลายซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

Posted: 20 May 2017 05:45 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์ขอให้ชี้แจงกรณีการควบคุมตัวเยาวชนอายุ 14 ปี และยุติการควบคุมตัวบุคคลภายในค่ายทหาร กรณีเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเผาทำลายซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

20 พ.ค. 2560 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์ขอให้ชี้แจงกรณีการควบคุมตัวเยาวชนอายุ 14 ปี และยุติการควบคุมตัวบุคคลภายในค่ายทหาร โดยระบุว่าตามที่สื่อมวลชน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัว บุคคลผู้ต้องสงสัยว่าเผาทำลายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จนทำให้เกิดความเสียหาย ที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 พ.ค. จำนวน 4 ราย จากผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 6 รายได้แก่นายจิรายุ, นายรัฐธรรมนูญ, นายอัครพงษ์ และเยาวชนอายุ 14 ปี โดยทั้งหมดได้ถูกควบคุมตัว ไปสอบสวนที่กรมทหารราบ ที่ 11 รักษาพระองค์ ที่กรุงเทพมหานครนั้น

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน มีความเห็นดังต่อไปนี้ 1. การควบคุมตัวตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/58 เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 7 วัน โดยที่บุคคลผู้ถูกควบคุมตัวไม่สามารถติดต่อญาติ หรือทนายความได้ และส่วนใหญ่ถูกควบคุมตัวโดยไม่เปิดเผยสถานที่ ถือเป็นการควบคุมตัวโดยพลการ อันขัดต่อข้อ 9 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม ในการที่รัฐจะต้องรับรองเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมโดยอำเภอใจมิได้ และบุคคลที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุและข้อหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติยังได้มีข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observation)ต่อรายงานฉบับที่สองของประเทศไทย ในประเด็นการควบคุมตัวบุคคลว่า “ ไทยควรจะปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวโดยพลการโดยทันที และจัดให้พวกเขาเข้าถึงการเยียวยาอย่างเต็มที่” 2.กรณีการควบคุมตัวเยาวชนอายุ 14 ปี ไปยังกรมทหารราบ ที่ 11 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นค่ายทหารนั้น ยังเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามข้อ 37 และ 40 ซึ่งรับรองว่าจะไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยพลการ การจับกุมหรือคุมขังจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ใช้เป็นมาตรการสุดท้ายและในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เด็กทุกคนจะต้องแยกควบคุมตัวจากผู้ใหญ่และมีสิทธิได้รับการติดต่อครอบครัวและการเยี่ยมเยียน และได้รับแจ้งข้อหาทันทีและโดยตรง และจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นที่เหมาะสม

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกังวลถึงการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมตัวเด็กอายุ 14 ปี ซึ่งจำเป็นต้องกระบวนการที่เหมาะสมอันแตกต่างจากผู้ใหญ่ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงขอเรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐให้มีการตรวจสอบการควบคุมตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวและปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวโดยมิชอบในทันทีในกรณีมีการควบคุมตัวเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ หากกลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องหาว่ากระทำความผิดใดตามประมวลกฎหมายอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ชอบที่จะดำเนินการจับกุมและแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.