Posted: 04 Jun 2017 07:47 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ พบกับ ประภาภูมิ เอี่ยมสม และชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับแขกรับเชิญ เคท ครั้งพิบูลย์ ในประเด็นความหลากหลายทางเพศและการใช้ห้องน้ำ พร้อมโจทย์ที่ว่าเราควรใช้ห้องน้ำตามเพศสรีระโดยกำเนิด หรือตามเพศสภาพ ผู้ความหลากหลายทางเพศหรือ LGBT มีพื้นที่การใช้ห้องน้ำอย่างไรในสังคมไทย แก้ไขสถานการณ์อย่างไรเมื่อถูกเลือกปฏิบัติเวลาใช้ห้องน้ำ

รวมทั้งสำรวจประสบการณ์ห้องน้ำสำหรับทุกเพศในสหรัฐอเมริกาว่าช่วยขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันได้อย่างไร "เราจะเข้าห้องน้ำตามกายของตัวเอง หรือใจของตัวเอง?" ค้นหาคำตอบได้ในรายการติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่

https://www.facebook.com/maihetpraphetthai

หรือลงทะเบียนรับชมที่ https://youtube.com/prachatai

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.