Posted: 19 Jun 2017 05:54 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) 

ชมรมแพทย์ชนบทขอนัดเครือข่ายบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และเครือข่ายผู้ป่วยโรคต่างๆ เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบบริการสาธารณสุข ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไข พ.ร.บ. ที่เป็นปัญหาขัดแย้งในขณะนี้


19 มิ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกแถลงการณ์ชมรมฯ ฉบับที่สอง เรื่อง หยุดก่อไฟความขัดแย้ง หยุดทำลายระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน โดยระบุว่า ตามที่ชมรมฯ ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่หนึ่ง(อ่านรายละเอียด) คัดค้านกระบวนการและร่างแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและทีมงานพยายามผลักดันอย่างรีบเร่ง ท่ามกลางเสียงคัดค้านและประท้วงของประชาชน และนักวิชาการ ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายเป็นความขัดแย้งในสังคมเป็นวงกว้าง

โดยชมรมแพทย์ชนบท ให้เหตุผลว่า ข้อ 1. เป็นร่างแก้ไข พ.ร.บ.ที่ซ่อนเนื้อหามุ่งล้มหลักการใหญ่แยกผู้ซื้อบริการออกจากผู้จัดบริการสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พศ.2545 ข้อ 2. มีเนื้อหาซ่อนเงื่อน วางระบบที่จะริดรอนสิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต หวังพาระบบหลักประกันสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขของไทยให้อ่อนแอ ถอยหลังย้อนยุคก่อนมี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาจขัดกับรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 258 ช.(4) และ ข้อ 3. กระบวนการยกร่าง พ.ร.บ.มีลักษณะรีบเร่ง ปิดลับ และจัดทำประชาพิจารณ์แบบพิธีกรรม เพราะมีการยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.ทั้ง 14 ประเด็นไว้เรียบร้อยแล้ว อาจขัดกับรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 77

กระบวนการที่ไม่โปร่งใส ผิดขั้นตอนสาระสำคัญของกฎหมาย และเนื้อหาการแก้ไข พ.ร.บ.ที่ซ่อนแร้น แอบแฝง เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในสังคมที่กำลังก่อตัวขึ้น และจะขยายเป็นประเด็นการเมืองเพิ่มขึ้นให้กับรัฐบาล ถ้าไม่มีการตัดไฟแต่ต้นลม หยุดยั้งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.เฉพาะประเด็นที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์กับประชาชน และหน่วยบริการสาธารณสุขตามประเด็นต่างๆในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 37/2559 ทั้ง 6 ข้อ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการปลดล๊อกให้กับระบบหลักประกันสุขภาพสำเร็จไปแล้ว

ชมรมแพทย์ชนบท ระบุอีกว่า เข้าใจถึงปัญหาใหญ่ที่สะสมรอการแก้ไข ปฏิรูปจากรัฐบาล และไม่ประสงค์ให้ประเด็นการแก้ไข พ.รงบ.ครั้งนี้เป็นการขยายความขัดแย้งในสังคม ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ และทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีภาระหนักที่ต้องดำเนินการมาก อาจได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว ชมรมแพทย์ชนบท จึงใคร่ขอโอกาสนัดหมายเครือข่ายบริการสาธารณสุขในพื้นที่ (รพ.ชุมชน และ รพ.สต.) และเครือข่ายผู้ป่วยโรคต่างๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบบริการสาธารณสุข ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไข พ.ร.บ. ที่เป็นปัญหาขัดแย้งในขณะนี้ รวมทั้งข้อเสนอทางออกที่จะยุติความขัดแย้ง และสามารถพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ยั่งยืนเป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นกับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและคำมั่นสัญญาที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พยายามทำอยู่ให้ประชาชนเห็นประจักษ์

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.