Posted: 09 Jul 2017 07:14 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

พัฒนาการของวิชาโบราณคดีนับตั้งแต่ยุคอาณานิคมที่มีมุมมองแบบคนนอกและผู้ปกครองชนพื้นเมือง มาจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่สร้างความเสียหายแก่โบราณสถานในยุโรปอย่างมิอาจประเมินค่าได้ นำมาซึ่งการก่อรูปของแนวคิดการอนุรักษ์

ขณะที่ในยุคต่อมาเกิดคำถามถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ว่าจะอนุรักษ์แต่อาคาร-วัตถุ แล้วจะนับรวมสังคม-ผู้คนไว้ในงานอนุรักษ์อย่างไร อย่างกรณีป้อมมหากาฬ รวมทั้งคำถามว่าใครเป็นผู้กำหนดให้อนุรักษ์ ระหว่างรัฐผู้มีอำนาจ ความรู้ของนักวิชาการ หรือความนิยมของชุมชน กรณีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของวิหารวัดในภาคเหนือ ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในหมายเหตุประเพทไทย ตอน สารัตถะของงานอนุรักษ์ พบกับ คำ ผกา และศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่ https://www.facebook.com/maihetpraphetthai
หรือลงทะเบียนรับชมที่ https://youtube.com/prachatai


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.