Posted: 17 Jul 2017 10:19 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)


17 ก.ค. 2560 สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า ศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ได้เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (18 ก.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ศาลอุทธรณ์ ตนจะขอแถลงข่าวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วซึ่งจะแถลงถึงแนวทางการลาออกจากราชการ ก็จะกล่าวถึงเหตุผลต่างๆให้ทราบต่อไป

สำนักข่าวอิศรา รายงานด้วยว่า ศิริชัย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา สั้น ๆ ถึงกรณีนี้ว่า ยอมรับว่าจะลาออกจริง เพราะอยู่ไม่ได้แล้ว
เมื่อถามว่า ปัจจุบันถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีบริหารงานในศาลอุทธรณ์อยู่ แม้ลาออกการสอบก็ยังมีผลอยู่ใช่หรือไม่ ศิริชัย กล่าวสั้น ๆ ว่า “จะสอบก็สอบไป ยังไงก็อยู่ไม่ได้แล้ว พรุ่งนี้จะพูดหมด ใครมีอะไรให้มาถาม”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 13/2560 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง ศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวาระ 1 ต.ค. 2560 ซึ่งคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลทุกชั้นศาลได้กลั่นกรองเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อประกอบการพิจารณา ที่ประชุม ก.ต. เห็นว่า ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถในการบริหารงานศาลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักอาวุโส ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้งและการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2554 โดยที่ประชุม ก.ต. ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งให้ ศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว แม้จะเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดก็ตาม

สำหรับ ประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา ก.ต.มีมติเอกฉันท์ 14-0 เห็นชอบให้ ชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกาอาวุโสลำดับสอง ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 44 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.