Atukkit Sawangsuk

“ตอนมาเรียนในไทย ช่วงแรกๆ ก็จะโดนคนไทยบอกว่า เขมรเอาเขาพระวิหารของไทยไปบ้าง เอาดินแดน 4 รัฐในยุคที่ฝรั่งเศสครอบครองอาณานิคมไปบ้าง เอาตัวอักษรไทยไปบ้าง”

นศ.กัมพูชาที่ศรีสะเกษเล่า ฟังแล้วเศร้าใจกับระบบการศึกษา "ความเป็นไทยที่เพิิ่งสร้าง" "ไทยเป็นศูนย์กลางของโลก" อักษรไทยสิ ไปเอาของเขามา ดินแดนไทยที่ว่าสูญเสีย คืออาณาเขตประเทศราช ที่ "สยาม" ตีเมืองขึ้น

หนักกว่านั้น คนศรีสะเกษก็คือคนเขมรนั่นแหละ ถูกสยามตีเมืองขึ้น แต่ฝรั่งเศสมาแบ่งดินแดนฝั่งโน้นไป ยกฝั่งนี้ให้ไทย คนสองฝั่งที่จริงคือญาติพี่น้องกัน ร้อยกว่าปีผ่านไป รัฐชาตินิยมไทยครอบงำหมด


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.