นางภัควดี วีระภาสพงษ์ นักเคลื่อนไหวเพื่อการปฎิรูปกองทัพ ให้สัมภาษณ์ Thais Voice เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลคสช.และข้อเรียกร้องให้มีการปฎิรูปกองทัพว่า เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีรัฐประหารขึ้นในประเทศไทย ที่รัฐบาลคสช. มีนายทหารเข้ามานั่งคุมการบริหารประเทศมากที่สุด และเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลคสช.ไม่มีโครงการอะไรเลยที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม มีแต่ใช้เงินเหมือนคนจนถูกหวย คสช.มองประเทศเหมือนค่ายทหาร และมองประชาชนเหมือน ไพร่ที่จะต้องส่งส่วยให้กับรัฐ ขณะเดียวกัน รัฐบาล คสช.ก็ไม่มีวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจ ใช้เงินอย่างเดียวแต่ไม่รู้วิธีหาเงิน และเห็นว่าการปฎิรูปกองทัพมีความจำเป็น หากรัฐบาลคสช.ไม่ยอมปฎิรูปกองทัพ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องร่วมกันทำฉันทามติเสนอแนวทางการปฎิรูปกองทัพเองแสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.