ดร.อณุสรณ์ อุณโณ ตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง หรือ คนส ให้สัมภาษณ์ Thais Voice กรณีแถลงการณ์ร่วมกลุ่มนักวิชาการนานาชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 15-18 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า นอกจากจะกลุ่มนักวิชาการนานาชาติจำนวน 176 คนจะเรียกร้องให้รัฐบาลทหารคืนเสรีภาพทางวิชาการ และเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นสู่สังคมไทย และคืนอิสรภาพให้กับนักโทษทางการเมืองแล้ว ยังเรียกร้องให้มีการปฎิรูปกองทัพ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารประเทศหรือการเมืองเพราะกองทัพไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศ และการปฎิรูปศาลรวมถึงองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นองค์กรที่นำวิกฤติมาสู่สังคมไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น กรณีทหารที่เชียงใหม่ได้มีการเรียกตัวนักวิชาการ 6 คนเข้าปรับทัศนคติหลังที่มีการชูป้าย เวทีวิชาการ ไม่ใช่ค่ายทหาร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ทาง คนส.จะออกแถลงการณ์และจะเคลื่อนไหวในเรือ่งนี้ต่อไปsource :- https://www.youtube.com/watch?v=hy9b3CEdf_s

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.