Posted: 15 Jul 2017 03:20 AM PDT   (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

15 ก.ค. 2560 จากกรณีเมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง 176 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 179 คน ซึ่งมีประเด็นของการกำหนดให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาคดีลับหลังได้ แก้ปัญหาจำเลยหลบหนี และให้ศาลมีอำนาจรื้อฟื้นคดีได้ตามสมควรนั้น ต่อมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสนับสนุนและคัดค้าน


วานนี้ (14 ก.ค.60) เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'ประชาไท Prachatai.com' ได้ตั้งโหวตเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อประเด็น 'ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาคดีลับหลังได้' ปรากฏว่า คนส่วนใหญ่ตอบไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว ประมาณ 1,00 โหวต ขณะที่มีผู้โหวตเห็นด้วยเพียง 23 เท่านั้น โดยมีผู้แสดงความเห็นประกอบโหวตเกือบ 300 ความเห็น

ตัวอย่างความเห็นประกอบโหวต


"เรื่องทางการเมือง ผู้ฟ้องต้องมีหลักฐานที่แน่นอนและเชื้อถือได้ ใช่ว่ารวมหัวกัน กันทำแบบนี้แสดงว่าผู้ฟ้องไม่คำนึงถึงตัวบทกฏหมายที่ใช้อยู่...จะข้ามขั้นมิได้."

"กล้า ปฎิรูป ศาลให้มี ลูกขุณ ไหมละจึงจะน่าเชื่อถือได้บ้าง ไม่ใช่คนสอง สามคนชี้เป็นตายได้ตลอด บ่อยๆที่มีพลาด คือจำเลยไม่ผิดจริง"

"ถ้ามีอีกตัวเลือก คือ ไม่ต้องมีหรอกค่ะ #ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง"

"ผมไม่เห็นด้วยทั้งหมดทุกเรื่องที่ำกัน
เริ่มที่ตัว รธน. ทั้งฉบับ ในฐานะ ปชช.คนไทย
เต็ม 100 % ทุกอย่างที่ทำ จะต้อง โมฆะ หมด
ความเสียหายต่อชาติแผ่นดิน ต้องมีคนรับผิดชอบ"

"นักการเมือง เลวหมด แล้วทหารดีหมด ไม่เห็นโดนยึดทรัพย์เลย แม่ทัพนายกองทั้งหลาย"


ฯลฯ

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.