การปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงการบังคับทำหมัน การทำร้ายร่างกาย และการลวนลามทางเพศ

นักวิจัยในสหรัฐฯ และแทนซาเนีย พบว่าสตรีที่กำลังคลอดบุตรทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา มักตกเป็นเป้าของการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมและการละเมิดสิทธิต่างๆ เช่น การขาดความเป็นส่วนตัว การถูกละเลย การบังคับให้ต้องทำหมัน การทำร้ายร่างกาย และการลวนลามทางเพศ

รายงานพบว่าแม้สตรีเหล่านี้จะมีโอกาสคลอดบุตรที่โรงพยาบาลซึ่งมีอุปกรณ์เพื่อช่วยให้รอดชีวิตได้ก็ตาม แต่การละเมิดในรูปแบบต่างๆ ก็ทำให้สตรีไม่อยากเข้ารับบริการ

นักวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐฯ พบว่าการให้ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนได้ร่วมตั้งมาตรฐานเรื่องการดูแล การสร้างการยอมรับ และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนไข้กับเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ การระบุต้นเหตุของการละเมิด และอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเข้ามาสอดส่องดูแลมากขึ้นโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบ จะช่วยลดการทำร้ายร่างกายและการละเลยลงได้ถึงราว 66%

และว่าปัญหาดังกล่าวแม้อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ สำหรับสตรีที่คลอดบุตรนั่นเอง

source :- http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=066993750906116073

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.