Posted: 10 Aug 2017 03:09 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

ตั้ง กก.สอบ เนติวิทย์ 2 ข้อหา ใช้สถานที่ราชการในการจัดประชุมโดยไม่รับอนุญาต และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้านจุฬาฯ ยันไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุความไม่เรียบร้อยในการจัดพิธีถวายสัตย์ฯ ตั้ง กก.สอบจรรยาบรรณของอาจารย์ผู้ปรากฏเป็นข่าวแล้ว


10 ส.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานสภานิสิตจุฬาฯ ได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก 'Netiwit Chotiphatphaisal' ซึ่งเป็นจดหมายเรื่องแจ้งสิทธิตามกฎหมายปกครอง จาก รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ รองอธิการบดี


ภาพเหตุการณ์

เนติวิทย์ ระบุว่า เพื่อนๆคนอื่นโดนข้อหาเดียว ส่วนตนโดนสองข้อกล่าวหา นั่นคือ 1. ใช้สถานที่ราชการในการจัดประชุมโดยไม่รับอนุญาต จากการที่ตนทำประชาพิจารณ์ (Public Hearing) รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าสวนหลวงสแควร์ และ 2. แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเจตนาเดินออกจากแถวขณะประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จดหมายดังกล่าวระบุถึงสิทธิในการคัดค้านกรรมการ โดยให้แจ้งการคัดค้านพร้อมเอกสารต่อคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว


นอกจากนี้ วันเดียวกัน เว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ความคืบหน้าการดำเนินการในกรณีความไม่เรียบร้อยจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ว่า จุฬา ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยที่เกิดขึ้นในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯของนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา

ล่าสุด ทางสภาคณาจารย์ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและประมวลข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของอาจารย์ผู้ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อนิสิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ทางสภาคณาจารย์มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ในการกำกับดูแลด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์และดำเนินการใดๆเพื่อรักษาและผดุงเกียรติของคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์จุฬาฯ ระบุอีกว่า ขณะเดียวกัน คณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตในฝ่ายกิจการนิสิตซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้นิสิตประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของไทยตลอดจนสอบสวนและกำหนดบทลงโทษนิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมกันเพื่อเริ่มการสืบสวนและประมวลข้อเท็จจริงในส่วนของกลุ่มนิสิตที่มีความเกี่ยวข้องจากเหตุการณ์เดียวกันแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งสองชุดมีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ โปร่งใส และยึดโยงกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.