การเมืองไทย ในกะลา

งัดเอกสารยันเสียงนิวซีแลนด์ถึงไทย 23 มี.ค.
ย้ำแจ้ง กต.มารับ แต่ดันมาทุ่มหนึ่งของ 24 มี.ค.


งานนี้เอาจริง มีเรื่องได้คุกแน่!! การบินไทยไม่ยอม แถลงด่วนอีกครั้ง โชว์หลักฐานถุงเมล์บัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ ถึงไทย 23 มี.ค. งัดเอกสารแย้งข้อมูล กต.หน้าแหก เงิบซ้ำสอง เผยมารับตอนทุ่มหนึ่งของ 24 มี.ค. เลยเวลาปิดหีบแล้ว

เมื่อ 27 มี.ค. 2562 ข่าวสดออนไลน์รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 01.22 น. ของวันที่ 27 มี.ค. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์ด่วนอีกครั้ง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับความล่าช้า ในการขนส่งบตัรเลือกตั้งที่ประเทศนิวซีแลนดม์ายังกรุงเทพฯประเทศไทย เนื่องจากยังมีบางประเด็นที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

นายสุเมธ เปิดเผยว่า สำหรับลำดับเหตุการณ์การขนส่งบัตรเลือกตั้งเป็นไปดังนี้ 1.สถานทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ส่งพัสดุซึ่งเป็นบัตรเลือกตั้ง จากกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มายังประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ ในเที่ยว บินที่ NZ448 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ตามที่ปรากฎในข่าวก่อนหน้านี้

2.พัสดุบัตรเลือกตั้งถูกขนส่งมาถึง เมืองออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 18.44 น. (เวลาท้องถิ่น ) แต่ไม่ได้มีการนำพัสดุบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมาส่งต่อเพื่อขนไปกับเที่ยวบินของการบินไทยในวันที่ 19 มีนาคม 2562 แต่พัสดุนั้นได้ถูกเก็บไวใน คลังสินค้าของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ตั้งแต่วันที่ 18-21 มีนาคม 2562 ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นไม่ตรงกับข่าวจากแหล่งข่าวจากแหล่งข่าวอื่นที่ปรากฎไปก่อนหน้านี้

3.พัสดุดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่คลังสินค้าของการบินไทย ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากแหล่งข่าวอื่น

4. สายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ ทำเอกสารส่งพัสดุต่อให้การบินไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งขณะนั้นการบินไทยยังไม่ได้รับมอบพัสดุดังกล่าวจากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์

5.วันที่ 22 มีนาคม2562 เจ้าหน้าที่คลังสินค้าของการบินไทยประจำเมืองออกแลนด์ได้ติดต่อสอบถามถึงพัสดุดังกล่าวไปยังสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งหลังจากนั้นทางสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ จึงนำพัสดุมาส่งให้กับฝ่ายคลังสินค้าของการบินไทยในวันเดียวกัน ตามเอกสารหลักฐานการรับพัสดุที่แนบมานี้ แต่กว่าจะนำสินค้าออกมาจากคลังสินค้าของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ต้องใช้เวลา จึงทำให้การส่งพัสดุต่อไปยังกรุงเทพฯ ไม่ทันไปกับเที่ยวบินของการบินไทยในวัน ที่ 22 มีนาคม 2562

6. ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 การบินไทยได้นำส่งพัสดุดังกล่าวไปกับเที่ยวบินที่ TG 492 ออกเดินทางเวลา 14.50 น. (เวลาท้องถิ่น ) และมาถึงคลังสินค้าการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันเดียวกันเวลา 20.50 น. ซึ่งในเวลา 17.00 น.เจ้าหน้าที่ของการบินไทยได้ติดต่อประสานงานแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้มารับพัสดุดังกล่าวได้ในเวลาประมาณ 22.00 – 22.30 น.

7.เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากการบินไทย แต่บอกว่าไม่สะดวกที่จะมารับในเวลาดังกล่าว และจะมารับในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ 24 มีนาคม 2562

8.การบินไทยจึงนำพัสดุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

9. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศมารับพัสดุในเวลาประมาณ 19.30 น.

บริษัทการบินไทยฯ ขอยืนยันว่าบริษัทฯได้ทำหน้าที่รับผิดชอบขนส่งพัสดุบัตรเลือกตั้งตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้บริษัทฯขอเรียนว่า บริษัทฯมิได้มีหน้าที่นำพัสดุบัตรเลือกตั้งไปส่งให้กับกระทรวงการต่างประเทศ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่การมารับพัสดุจะต้องเป็นผู้รับที่ระบุไว้ในเอกสารซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกแถลงการณ์ของบริษัทการบินไทยครั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องวันที่รับพัสดุบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาชี้แจงว่า สถานเอกอัครราชทูตฯได้ตรวจสอบสถานะการติดตามของสายการบิน Air New Zealand พบว่าถุงเมล์การทูตพิเศษดังกล่าวถูกส่งต่อให้กับแผนก Cargo ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่นครออกแลนด์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2562

แต่การบินไทยไม่ได้นำถุงเมล์จัดส่งไปยังเมืองไทยทั้งในวันที่ 21 และ 22 มี.ค. รวมทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมได้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่แผนก Cargo ปิดทำการแล้ว โดยการบินไทยได้นำจัดส่งไปกลับไทยในวันที่ 23 มี.ค. แทน

ในการชี้แจงครั้งล่าสุด การบินไทย ได้จัดส่งส่งเอกสารหลักฐานการรับพัสดุมาให้สื่อมวลชนด้วย โดยยืนยันว่าใน วันที่ 21 มี.ค. ยังไม่ได้รับพัสดุบัตรเลือกตั้งจากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ และหลังจากการบินไทยได้ทำการสอบถามไป ทางสายการบินนิวซีแลนด์จึงนำพัสดุบัตรเลือกตั้งมาส่งให้กับฝ่ายคลังสินค้าของการบิน ในวันที่ 22 มี.ค.

[right-side]

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.