Astrophotos from Thai Robotic Telescopes·

กาแล็กซีในกลุ่มดาวนกกระเรียน


กลุ่มดาวนกกระเรียนอยู่ห่างจากแนวทางช้างเผือกจึงไม่ค่อยมีวัตถุห้วงลึกที่สว่างและเหมาะกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กถึงกลาง

กลุ่มกาแล็กซีจำนวน 4 แห่งที่อยู่ในภาพนี้ เป็นหนึ่งในวัตถุที่น่าสนใจของกลุ่มดาวนกกระเรียน มี NGC 7582 เป็นกาแล็กซีหลัก เรียกกาแล็กซีทั้งสี่รวมกันว่า กรัส ควอร์ทเทต (Grus Quartet)

วัตถุในอวกาศห้วงลึกเหล่านี้เหมาะที่จะสังเกตการผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่หรือเหมาะกับการถ่ายภาพมากกว่าการดูด้วยตาเปล่า

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803

A-TRT-61

โพสต์ความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.