Posted: 12 May 2017 12:00 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

หลังจากปี 60 พระโค กิน 'ข้าว ข้าวโพด หญ้า' เปิดสถิติย้อนไป 21 ปี กินหญ้าถึง 18 ครั้ง และกินติดต่อกันมา 15 ปี นับตั้งแต่ ปี 46 - 60 ขณะที่น้ำกินน้อยที่สุด คือ 2 ครั้งในรอบ 21 ปี

12 พ.ค.2560 วันพืชมงคล ซึ่งช่วงเช้าได้มีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่ท้องสนามหลวง โดยในปีนี้ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้ยาตราขบวนพร้อมเทพี โดยมีพระโคเพิ่ม พระโคพูล เป็นพระโคประจำปีนี้

และพระโคเพิ่มและพระโคพูล เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ หญ้า ปรากฎว่า กินข้าว ข้าวโพด หญ้า พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี


ที่มา TCIJ

สำหรับสถิติการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ของพระโคนั้น ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง หรือ TCIJ ได้ประมวลไว้ ตลอด 20 ปีก่อนหน้านี้ หรือตั้งแต่ปี 40 เป็นต้นมา พบว่า ในรอบ 20 ปี พระโคกินหญ้ามากที่สุดคือ 17 ครั้ง และเมือบวกครั้งล่าสุดคือปี 60 เท่ากับในรอบ 21 ปี พระโคกิน หญ้าถึง 18 ครั้ง และกินหญ้าติดต่อกันมา 15 ปี นับตั้งแต่ ปี 46 - 60 ขณะที่น้ำกินน้อยที่สุด คือ 2 ครั้งในรอบ 21 ปี ส่วนที่เหลือจะเฉลียกิน

โดยความหมายของคำทำนายนั้น ผู้จัดการออนไลน์ ได้อธิบายไว้ดังนี้


หากพระโคเลือกกิน “ข้าวเปลือก” หรือ “ข้าวโพด” พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร (หมายถึง อาหาร คือ ข้าว) ผลาหาร (ผลไม้) จะบริบูรณ์ดี

หากพระโคเลือกกิน “ถั่ว” หรือ “งา” พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร (หมายถึง อาหารที่กินเป็นประจำ เช่น หญ้าคือภักษาหารของวัว เนื้อสัตว์คือภักษาหารของเสือ เป็นต้น) จะอุดมสมบูรณ์ดี

หากพระโคเลือกกิน “เหล้า” พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

หากพระโคเลือกกิน “น้ำ” หรือ “หญ้า” พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร (หมายถึง เนื้อสัตว์) จะอุดมสมบูรณ์ดี

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.