กรมสุขภาพจิต พบนักเรียนมัธยมกว่า 3 แสนคน ติดบุหรี่งอมแงม ห่วงอนาคต!!ฤทธิ์ “นิโคติน”เล่นงานสมอง ทั้งฉุดไอคิวลดลง เสี่ยงป่วยโรคทางใจ

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ 31 พฤษภาคมทุกปีองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งผลการสำรวจของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิตในปี2559 ได้สำรวจกลุ่มนักเรียนอายุ 13-17 ปีที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี1-3 ทุกสังกัดการศึกษา พบว่ามีเด็กสูบและติดบุหรี่ขั้นงอมแงม ( Tobacco abuse ) ร้อยละ 5.8 หรือจำนวนประมาณ 230,000 คนจากเด็กกลุ่มวัยนี้ที่มีทั้งหมด 4 ล้านกว่าคน และมีอีกร้อยละ 2.4หรือจำนวนประมาณ 96,000 คน ที่ติดบุหรี่อย่างหนัก ( tobacco dependence)

หากหยุดสูบจะมีอาการไม่สบายที่เรียกว่าถอนบุหรี่ เช่น รู้สึกหดหู่ใจไม่สบาย หรือมีอารมณ์ซึมเศร้า นอนไม่หลับ หงุดหงิด โกรธง่ายไม่มีสมาธิ ซึ่งเกิดมาจากการขาดสารนิโคติน เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากเนื่องจากมีผลการวิจัยของสถาบันสุขภาพจิตในต่างประเทศพบว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่มีระดับไอคิว( IQ) ต่ำกว่ากลุ่มไม่สูบประมาณ 7 จุดสังคมจึงต้องเร่งช่วยกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ทุกประเภทโดยหากต้องการเลิกสูบบุหรี่ สามารถเข้ารับบริการปรึกษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วน 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.