Posted: 25 May 2017 04:01 AM PDT   (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายกฟ้องคดี ทุ่งคำฟ้อง สมัย ภักดิ์มี ประธานสภา อบต.เขาหลวง กรณีไม่นำเรื่องการขอต่อใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทฯ เข้าที่ประชุมสภา ศาลชี้พยานหลักฐานทางฝ่ายโจทก์ไม่ชัดเจน ไม่สามารถรับฟังได้ว่าจำเลยผิดจริง25 พ.ค. 2560 เวลา 10.10 น. ศาลจังหวัดเลย ได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 กรณี เหมืองแร่ทองคำ บริษัททุ่งคำฯ ฟ้องสมัย ภักดิ์มี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ฐานผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จากกรณีที่สมัย ประธานสภาฯ ไม่นำเรื่องการขอต่อใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทฯ เข้าที่ประชุมสภา อบต.เขาหลวง

โดยโจกท์ได้ยื่นอุทธรณ์ หลังศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 และวันนี้ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น เนื่องจากพยานหลักฐานทางฝ่ายโจทก์ไม่ชัดเจน ไม่สามารถรับฟังได้ว่าสมัย ภักดิ์มี ประธานสภาอบต.เขาหลวง ผิดจริง

สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมือวันที่ 29 ก.ย. 2558 บริษัททุ่งคำฯ เป็นโจทก์ ฟ้องสมัย ภักดิ์มี เป็นจำเลย ในข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยระบุว่า โจทก์ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำและทองแดง ณ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2555 ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เนื่องจากหนังสืออนุญาตให้โจทก์เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติของโจทก์ใกล้จะสิ้นอายุ (26 ธ.ค. 2555) ซึ่งตามระเบียบกรมป่าไม้ กำหนดว่า โจทก์จะต้องไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

แต่เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2555 หลังจากที่โจทก์ยื่นเรื่องต่อ อบต.เขาหลวงเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบแล้ว จำเลยซึ่งมีหน้าที่จัดการนำเรื่องของโจทก์เสนอเข้าที่ประชุม อบต.เขาหลวง แต่จำเลยหาได้กระทำเช่นนั้นไม่ กลับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และจำเลยยังเป็นแกนนำพาชาวบ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ตั้งของบริษัทโจทก์มาชุมนุมประท้วงการทำงานของโจทก์ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะไม่ให้โจทก์ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เป็นการปฏิบัติหรือละเวันการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.