Posted: 28 May 2017 12:24 AM PDT   (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

เลขาธิการ กพฐ. ออกหนังสือบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. เตือน ผอ.-บุคลากร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ห้ามวิพากษ์-แสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ระบุกำลังทำความเข้าใจในรายละเอียด28 พ.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เวลา 10.16 น. เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ' ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เผยแพร่หนังสือ 2 ฉบับ ลงวันที่ 26 และ 27 พ.ค.60 จาก การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เรื่อง การบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนังสือดังกล่าวอ้างถึง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สัง ณ วันที่ 3 เม.ย.60

โดยหนังสือดังกล่าวระบุด้วยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะทำความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินงานกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว และในระหว่างนี้ ห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลาการในสังกัด วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคที่มา : เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ' และเว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.