เสวนา 3 ปี คสช. (2) ความเสมอภาคทางเพศ-ผลกระทบแรงงาน-ความมั่นคงและกองทัพบก

Posted: 22 May 2017 09:32 AM PDT   (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซท์ประชาไท)


21 พ.ค. 2560 กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG)จัด "████ 360 องศา : ████ ไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด" ว่าด้วยผลกระทบในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ที่ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ช่วงที่ 4 ว่าด้วยประเด็นสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคระหว่างเพศ กับ เคท ครั้งพิบูลย์ นักวิชาการเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ และอติวิชช์ ปัทมาภรณ์ศิริกุล นักกิจกรรมเพื่อสังคม


ช่วงที่ 5 ว่าด้วยประเด็นผลกระทบต่อแรงงาน อภิปรายโดย ศรีไพร นนทรีย์ สหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง และกรชนก ธนคูณ นักสหภาพแรงงาน


ช่วงที่ 6 ว่าด้วยประเด็นความมั่นคงและกองทัพบก นันทพงศ์ ปานมาศ กลุ่มคนหนุ่มสาว และ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.