เนชั่นสุดสัปดาห์จ่อยุติ ตีพิมพ์ 2 มิ.ย.นี้ ฉ.สุดท้าย - ไทยรัฐทีวีเออรี่รีไทร์ตั้งเป้า 15%-ให้เวลา 20 วัน

Posted: 24 May 2017 12:46 PM PDT    (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์เตรียมที่จะยุติการผลิต ตีพิมพ์ 2 มิ.ย. เป็นฉบับสุดท้าย - ไทยรัฐทีวี เปิดโครงการสมัครใจลาออก ตั้งเป้า 15%-ให้เวลาสมัคร 20 วัน


24 พ.ค. 2560 ผู้จัดการออนไลน์ และโลกวันนี้ รายงานว่า นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นนิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ ขณะนี้อยู่ในการดูแลของบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด เตรียมที่จะยุติการผลิต โดยจะตีพิมพ์ฉบับที่ 1305 ในวันที่ 2 มิ.ย. เป็นฉบับสุดท้าย หลังจากจำหน่ายฉบับแรกเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2535 หรือเมื่อ 25 ปีก่อน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานข่าวถึงการเลิกจ้างพนักงานแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในปัจจุบันนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ มี บัณฑิต จันทศรีคำ เจ้าของนามปากกา แคน สาริกา เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และมี ไพศาล สังโวลี เป็นบรรณาธิการข่าว เป็นที่น่าสังเกตว่า ก่อนหน้าที่จะปิดตัวลง เนชั่นสุดสัปดาห์ ได้มีการลดจำนวนหน้ากระดาษลง ปัจจุบันเหลือเพียง 52 หน้าเท่านั้น เมื่อเทียบกับนิตยสารที่เป็นคู่แข่ง อย่างมติชนสุดสัปดาห์ ของเครือมติชน มีจำนวน 116 หน้า สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ มีจำนวน 84 หน้า และ ผู้จัดการ 360 สุดสัปดาห์ มีจำนวน 60 หน้า
ไทยรัฐทีวี เปิดโครงการสมัครใจลาออก ตั้งเป้า 15%-ให้เวลาสมัคร 20 วัน

นอกจากนี้สื่อหลายสำนัก รายงานด้วยว่า บริษัท ทริปเปิลวีบรอดคาสต์ จำกัด เจ้าของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ได้ออกประกาศ นโยบายดำเนินโครงการลาออกด้วยความสมัครใจ โดยได้รับความช่วยเหลือ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวระบุว่า เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารอัตรากำลังภายในองค์กรแต่ละสาย อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนบุคลากรและลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในระยะยาว ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการของพนักงาน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจถือเป็นที่สิ้นสุด และเป็นข้อยุติพนักงาน ไม่สามารถขออุทธรณ์ หรือขอให้ทบทวนผลการพิจารณา ซึ่งพนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจให้ออกตามโครงการแล้ว และถอนเรื่องคืนหรือยกเลิกไม่ได้สำหรับพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ออกตามโครงการจะได้รับเงินช่วยเหลือตามอายุงาน โดยให้นับอายุงานตั้งแต่วันที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

โดยอายุงานไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน, อายุงาน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน, อายุงาน 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน, อายุงาน 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน และอายุงาน 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

ทั้งนี้ พนักงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจะมีผลให้ออกตามโครงการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

สำนักข่าวอิศรา รายงานเพิ่มเติมด้วยว่าว่า โครงการลาออกด้วยความสมัครใจตั้งเป้าลดพนักงานร้อยละ 15 จากจำนวนพนักงานทั้งหมดประมาณ 700 คน

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.