อุตสาหกรรมไอทีในสหรัฐฯ มีอัตราการ ‘เข้า-ออก’ ของพนักงานสูง เนื่องจากวัฒนธรรมที่ทำให้คนทำงานรู้สึก ‘ไม่เป็นธรรมในที่ทำงาน’ ที่มาภาพ: รายงาน TECH LEAVERS STUDY A first-of-its-kind analysis of why people voluntarily left jobs in tech

คนทำงานอุตสาหกรรมไอทีเปลี่ยนงานบ่อยเพราะรู้สึก ‘ไม่เป็นธรรม’
Posted: 06 May 2017 07:55 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

อุตสาหกรรมไอทีในสหรัฐฯ มีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานบุคลการหมุนเวียนถึง 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะอัตราการ ‘เข้า-ออก’ ของพนักงานสูง เนื่องจากวัฒนธรรมที่ทำให้คนทำงานรู้สึก ‘ไม่เป็นธรรมในที่ทำงาน’ ทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำชาย-หญิง อคติต่อเชื้อชาติ-สีผิว และอคติต่อรสนิยมทางเพศ

7 พ.ค. 2560 ในรายงาน TECH LEAVERS STUDY A first-of-its-kind analysis of why people voluntarily left jobs in tech ของ Kapor Center for Social Impact (KCSI) ที่เผยแพร่เมื่อปลายเดือน เม.ย. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสำรวจคนทำงานภาคไอทีในสหรัฐอเมริกาจำนวน 2,006 คน ที่ลาออกจากงานภาคอุตสาหกรรมไอทีในรอบสามปีที่ผ่านมา โดยในรายงานระบุว่า ‘ความรู้สึกไม่เป็นธรรม’ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บุคลากรของอุตสาหกรรมนี้หมุนเวียนเข้าและออกจากงานสูง โดยกว่าร้อยละ 37 ระบุว่าการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมทำให้พวกเขาตัดสินใจลาออกจากบริษัท และเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการออกจากงานหากรู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ คนทำงานในภาคไอทีมีแนวโน้มออกจากงานถึงร้อยละ 42 มากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ร้อยละ 32

การประสบกับปัญหาความไม่เป็นธรรมในที่ธรรมงานนี้มีทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำชาย-หญิง อคติต่อเชื้อชาติและสีผิว และอคติต่อรสนิยมทางเพศ โดยพนักงานหญิงกว่า 1 ใน 10 ระบุว่าเจอประสบการณ์การคุกคามทางเพศ ส่วนพนักงานคนสีผิวกว่า 1 ใน 4 ที่ลาออกจากงานระบุว่าพวกเขาทนไม่ได้กับการเลือกปฏิบัติ ผู้หญิงผิวสีระบุว่าพวกเธอถูกเลือกปฏิบัติสูงสุดที่ร้อยละ 30 โดยเฉพาะการถูกมองข้ามจากการเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าในที่ทำงาน ส่วนพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ร้อยละ 20 ระบุว่าเคยถูกกลั่นแกล้งในที่ทำงาน และร้อยละ 24 ระบุว่าเคยถูกสร้างความอึดอัดใจในที่สาธารณะ

ทั้งนี้มีการประเมินว่าอุตสาหกรรมไอทีในสหรัฐฯ มีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานบุคลการหมุนเวียนถึง 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดอัตราการเข้า-ออก ของพนักงานสูงนั่นเอง

อนึ่งการคุกคามทางเพศในอุตสาหกรรมไอทีนั้นมีสูงกว่าในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ถึง 2 เท่า อย่างกรณีล่าสุดอูเบอร์ (Uber) บริษัทชื่อดัง ถูกอดีตวิศวกรหญิงของบริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะชนว่าถูกผู้บริหารในสาขาย่อยพยายามคุกคามทางเพศ ซึ่งเมื่อเธอแจ้งต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ไม่มีการลงโทษใด ๆ เกิดขึ้น นอกจากนี้เธอยังระบุว่าอูเบอร์เคยมีพนักงานหญิงราวร้อยละ 25 แต่จำนวนกลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6 ในปีนี้ ซึ่งข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันเนื่องจากอูเบอร์มีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติและเพศของพนักงาน เหมือนบริษัทในอุตสาหกรรมไอทียักษ์ใหญ่อื่น ๆ อย่าง แอปเปิล กูเกิล หรือ เฟซบุ๊ก

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.