ย้ำ ครม. ยังไม่ได้กำหนดวันที่ 28 ก.ค.และ 13 ต.ค. เป็นวันหยุด

Posted: 11 Feb 2017 08:58 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

เลขาธิการ ครม. ย้ำรัฐบาลยังไม่มีมติเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามที่มีกระแสข่าว ยันยังไม่กำหนดให้วันที่ 28 ก.ค.และ 13 ต.ค.เป็นวันหยุดราชการ

12 ก.พ. 2560 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่านายธีรพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560 โดยไม่มีวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเคยเป็นวันฉัตรมงคล แต่มีวันหยุด 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น

“สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ทั้งนี้เพราะที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเรื่องวันหยุดในปี พ.ศ. 2560 ไว้วันเดียวคือวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ส่วนวันหยุดอื่น ๆ คณะรัฐมนตรียังไม่มีมติกำหนด”

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ คือเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเป็นการภายใน เพื่อหารือเรื่องวันสำคัญที่จะกำหนดให้เป็นวันหยุดในปี 2560 ตามที่หลายหน่วยงานสอบถามนั้น

ในที่ประชุมวันนั้นได้ข้อสรุปว่า รัฐบาลมีความประสงค์ให้ วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ต่อไป ส่วนวันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และในวันที่ 13 ตุลาคมนั้น รัฐบาลก็ถือว่าเป็นอีกวันสำคัญของชาติ แต่ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเรียกวันดังกล่าวให้มีเกิดความมเหมาะสมที่สุด หรือมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ทั้งนี้รัฐบาลจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย จึงจะสามารถนำเข้าพิจารณาใน ครม.ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ และ ครม.มีมติให้เป็นวันหยุดราชการ

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.