ขบวนการอีสานใหม่ New E-Saan Movement

ประกันหืดจับ!!

ชาวบ้านกลุ่มตนรักษ์บ้านเกิด 22 คน ถูกฟ้องคดีร่วมกันก่อสร้างกีดขวางทางสาธารณะและสร้างสิ่งกีดขวางบนพื้นผิวจราจร


วันนี้ 18 พฤษภาคม 2560 พนักงานอัยการจังหวัดเลยได้ยื่นฟ้องชาวบ้านกลุ่มตนรักษ์บ้านเกิดจำนวน 22 คน ข้อกล่าวว่าร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางหลวงสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และสร้างสิ่งกีดขวางบนพื้นผิวจราจรในลักษณะที่น่าจะทำให้เกิดอันตรายต่อยานพาหนะโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อศาลจังหวัดเลย ในเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกลุ่มตนรักษ์บ้านเกิดก่อสร้างกำแพงใจ เพื่อแสดงออกถึงการปกป้องทรัพยากรของชุมชนจากการดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำเมื่อช่วงประมาณปี 2556

หลังจากพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องจำเลยทั้ง 22 คนต่อศาลจังหวัดเลย ชาวบ้านได้ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในทันที แต่ทว่าเกิดเหตุล่าช้าเนื่องจากเจ้าพนักงานศาลได้แจ้งว่าที่ดินที่ชาวบ้านนำมาเป็นหลักทรัพย์ประกันเป็นที่ดินที่ไม่ติดกับทางสาธารณะ (ที่ดินตาบอด) ศาลอาจจะไม่รับหลักทรัพย์ดังกล่าว ทำให้ชาวต้องหาหลักทรัพย์ใหม่มายืนประกันแทน อีกทั้งศาลอ้างว่านายประกันที่บางใช้ตำแหน่งประกันไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกับจำเลย ต้องยื่นบัญชีแสดงเครือญาติเพิ่มเติม และจำเลยจำนวน 12 คนต้องยื่นเงินสดเป็นหลักทรัพย์เพิ่มเติมคนละ 3,000 บาท ซึ่งสร้างความยุ่งยากให้กับชาวบ้านพอสมควร

กระทั่งเวลาประมาณ 17.30 น. ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยทั่ง 22 คน ประกันตัวด้วยมูลค่าหลักทรัพย์คนละ 60,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,320,000 บาท และนัดพร้อมจำเลยทั้ง 22 คนในวันที่ 6 มิถุนายน 2560
แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.