Atukkit Sawangsuk

ยึดเงินยิ่งลักษณ์ได้หรือ ตอบแบบกำปั้นทุบดินก็มีอำนาจทำได้ ในเมื่อศาลยังไม่สั่งทุเลา แต่เป็นอำนาจที่ชอบธรรมหรือไม่ เคารพกระบวนการยุติธรรมหรือไม่

อธิบายง่ายๆ โดยยืมข้อโต้แย้งของตุลาการเสียงข้างน้อย ภานุพันธ์ ชัยรัต มาใช้กระทบสักหน่อย 555 พรบ.ความรับผิดทางละเมิด ให้อำนาจฝ่ายบริหาร เรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ โดยเป็นฝ่ายกำหนดเอง แต่จะเรียกได้เท่าไหร่ต้องผ่านกระบวนการฟ้องศาลปกครอง ให้ศาลวินิจฉัย ว่าต้องจ่ายไหม ต้องจ่ายเท่าที่เรียกจริงหรือไม่ ไม่ใช่อำนาจบริหารทึกทักเอาเอง

ยิ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร อำนาจไม่ชอบธรรมอยู่แล้ว มาทึกทักเอาเองได้ไง คุณภานุพันธ์ชี้ว่าตัวเลข 35,000 ล้านมันเป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ยุติ ศาลยังต้องชี้อีกครั้ง ฉะนั้นจะให้ยึดอายัดไปก่อนไม่ได้ (แถมเป็นตัวเลขที่ประเมินโดยยังขายข้าวไม่หมด แล้วก็เอามาขายเป็นข้าวเสื่อม พอโกดังโวยเรียกนักข่าวไปตรวจก็มีทหารมาด่านักข่าว) ถ้าปล่อยให้ยึดไป แล้วศาลพลิกว่าไม่ต้องจ่าย (เพราะในทางกฎหมาย คุณไม่สามารถบอกได้ว่าศาลจะสั่งอย่างไร ยังต้องสู้กัน 2 ชั้นถึงศาลปกครองสูงสุด) ถ้ายึดบ้านที่ดินขายทอดตลาด ยึดอายัดบัญชีเงินฝาก จนทำธุรกิจทำธุรกรรมไม่ได้ ก็จะเกิดความเสียหาย ที่เอากลับคืนมาไม่ได้ ภาษากฎหมายเรียกว่าความเสียหายร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาภายหลัง


ฉะนั้นในทางหนึ่งศาลก็ควรสั่งทุเลา แต่ห้ามจำหน่ายจ่ายโอน ขณะที่เงินในบัญชีให้ใช้จ่ายทำธุรกิจทำธุรกรรมตามที่ศาลกำหนด

อีกทางหนึ่ง รัฐบาลโดยกรมบังคับคดี เมริงทะลึ่งอะไร ทำไมต้องทำเกินกว่าเหตุในเมื่อคดีอยู่ในศาลแล้ว บอกว่าขออายัดบัญชีไว้ก่อนจนกว่าศาลสั่ง ก็ยังพอฟังได้ แต่นี่ แม่-ถอนเงินไปด้วย

นี่มันแสดงเจตนาทางการเมืองชัดเจน

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.