สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย #น้ำท่วม

• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย มีทั้งสิ้น 40 จังหวัด 147 อำเภอ 585 ตำบล 2,728 หมู่บ้าน 1 ชุมชน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงประสบอุทกภัยอยู่ 19 จังหวัด


• ภาคอีสาน 10 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
• ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์
• ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย และลพบุรี
• ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ ระนอง ชุมพร
.
ทั้งนี้ สถานการณ์ภาพรวม 18 จังหวัด ระดับน้ำทรงตัว แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ยกเว้นที่ #สกลนครที่ระดับน้ำยังสูงอยู่ ขณะนี้ยังประสบอุทกภัยอยู่ 7 อำเภอ มีพี่น้องสกลนครได้รับผลกระทบ 7,863 ครัวเรือน 23,538 คน สนามบินสกลนครต้องปิดทำการชั่วคราวแสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.