แรงงานไทยผิดกฎหมายอยู่ในมาเลเซียมากสุด 1 แสนคน

Posted: 02 Jul 2017 10:17 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ก.ทรวงแรงงาน ประเมินมีแรงงานไทยผิดกฎหมายอยู่ในต่างประเทศ 173,527 คน ที่มาเลเซียสูงสุด 1 แสนคน ตามมาด้วยเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ยื่นร้องทุกข์ที่ไต้หวันมากที่สุดตามมาด้วยเกาหลีใต้และอิสราเอล

3 ก.ค. 2560 ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน ระบุว่าตลอดปี 2559 มีจำนวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศและยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 114,437 คน แบ่งเป็นเดินทางด้วยตนเอง จำนวน 10,640 คน จัดส่งโดยกรมการจัดหางาน จำนวน 12,931 คน นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน จำนวน 7,276 คน นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน จำนวน 4,446 คน บริษัทจัดส่ง จำนวน 33,124 คน และ เดินทางแบบ RE-Entry จำนวน 46,020 คน

สำหรับประเทศที่คนไทยได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานมากที่สุด ได้แก่ ไต้หวัน จำนวน 35,027 คน เกาหลีใต้ จำนวน 12,590 คน อิสราเอล จำนวน 8,629 คน ญี่ปุ่น จำนวน 8,610 คน และสิงคโปร์ จำนวน 5,843 คน ซึ่งการสนับสนุนให้คนไทยไปทำงานต่างประเทศสามารถสร้างรายได้ส่งกลับมาผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. เป็นเงินจำนวน 112,997 ล้านบาท โดยในเดือน มี.ค. ก.ย. และ ต.ค. มีรายได้ส่งกลับเกินเดือนละ 1 หมื่นล้านบาทส่วนข้อมูลจากสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในด้านส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศรอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 2559 – 30 เม.ย. 2560) พบว่ามีจำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศ ใน 11 ประเทศ (ซาอุดิอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, ไต้หวัน, สิงคโปร์, บรูไน, มาเลเซีย, อิสราเอล, เกาหลีใต้ และเยอรมนี) รวมทั้งที่ไปอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 399,374 คน ไปแบบถูกกฎหมายรวม 225,847 คน และไปแบบผิดกฎหมายรวม 173,527 คน โดยแรงงานไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมายอยู่ในมาเลเซียสูงสุด 100,000 คน ตามมาด้วยเกาหลีใต้ 60,404 คน ญี่ปุ่น 6,507 คน และซาอุดิอาระเบีย 4,900 คน

ส่วนในด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศรอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 2559 – 30 เม.ย. 2560) มีจำนวนแรงงานไทยที่มาร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์และไม่เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์รวม 10,238 คน ร้องทุกข์ที่ไต้หวันสูงสุด 5,118 คน (รวมทั้งไทเปและเกาสง) เกาหลีใต้ 1,975 คน และอิสราเอล 1,021 คน

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.