Posted: 04 Jul 2017 01:58 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

กป.อพช.ใต้ แถลงการณ์ หยุด! ติดตามคุกคามแกนนำเครือข่ายติดตามแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพ ทบทวนกระบวนการแก้กฎหมายตามรับธรรมนูญมาตรา 77


4 ก.ค.2560 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ และเครือข่ายภาคประชาสังคม ติดตามสถานการณ์การแก้กฎหมาย ได้มีการการจัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยได้มีตำรวจสันติบาลปะปนและถ่ายรูปเข้ามาร่วมประชุมด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการส่งข้อมูลจากภูมิภาคต่างๆว่ามีการติดตามจากตำรวจสันติบาล โดยการเข้าพบครอบครัวและโทรศัพท์สอบถามข้อมูล ทำให้เครือข่ายภาคประชาชนห่วงกังวลต่อเรื่องความปลอดภัย และกังวลต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้กฎหมายบัตรทอง

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) จึงมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลใน 2 ประเด็น คือ 1. ขอให้หน่วยงานรัฐที่ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามแกนนำเครือข่าย หยุดการติดตามคุกคาม การทำกิจกรรมรวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้อง ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องการแก้ กฎหมายหลักประกันสุขภาพ ที่มีส่วนร่วมในทุกภูมิภาคทุกพื้นที่ 2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น พิจารณาทบทวนและจัดกระบวนการ รับฟังให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ถูกต้อง ตามมาตรา 77 แห่งฐธรรมนูญ 2560

ทั้งนี้ กป.อพช.ใต้ และเครือข่ายภาคีภาคประชาชน จะติดตามสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มภาคีเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ ตลอดจนติดตามการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของหน่ายงานภาครัฐ ต่อกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ กฏหมายฉบับอื่นๆ ที่กระทบต่อประชาชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และ สามารถเข้าถึงการแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่างๆ โดยสะดวกต่อไป

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.