Posted: 15 Jul 2017 02:30 AM PDT   (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

บริษัทซอฟต์แวร์สำรวจผลผลิตการทำงานของพนักงานออฟฟิศ 11 ประเทศพัฒนาแล้ว พบ 'พนักงานสิงคโปร์' ใช้เวลาทำงานในออฟฟิศทำงานหลักของตนเองน้อยสุด 60% จากค่าเฉลี่ย 72%


ที่มาภาพประกอบ: Dan Taylor-Watt (CC BY 2.0)

15 ก.ค. 2560 เว็บไซต์ straitstimes.com รายงานว่าบริษัทซอฟต์แวร์ Unit4 ได้ทำการสำรวจพนักงานออฟฟิศ 1,500 คน จาก 11 ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, สเปน, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี, นอร์เวย์ และสวีเดน ซึ่งผลการสำรวจพบว่าพนักงานสิงคโปร์ใช้เวลาทำงานในออฟฟิศเพื่อปฏิบัติหน้าที่หลักของตนเองน้อยสุด 60% จากค่าเฉลี่ย 72% ของทั้ง 11 ประเทศ

การสูญเสียชั่วโมงการทำงานถึง 380 ชั่วโมงต่อปีดังกล่าวทำให้สิงคโปร์สูญเสียผลผลิตในอุตสาหกรรมการบริการไปกว่า 36,500 ล้านเหรียญสิงคโปร์ต่อปี นอกจากนี้การสำรวจยังพบว่าพนักงานที่มีอายุมากกว่า 41 ปีขึ้นไป ใช้เวลาในการทำงานเฉลี่ยมากกว่าพนักงานที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี

ผลการสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสิงคโปร์กำลังลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีอายุมากขึ้น นอกจากนี้พบว่าพนักงานออฟฟิศในสิงคโปร์มีภารกิจการทำงานจากหน้าที่หลักหลากหลายหรือมีการทำงานซ้ำมากเกินไป ซึ่ง Unit4 ระบุว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นผู้ช่วยดิจิตอลหรือแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่าง ๆ จะช่วยให้พนักงานสามารถจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ และช่วยให้พนักงานใช้เวลาในการทำงานหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่งจาก การสำรวจของ Unit4 พบว่าประเทศที่พนักงานใช้เวลาทำงานหลักของตนเองในออฟฟิศมากที่สุดเรียงลำดับได้ดังนี้ อันดับ 1 นอร์เวย์ 81% อันดับ 2 สวีเดน 78% อันดับ 3 ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย 76% อันดับ 5 เยอรมนีและสหรัฐฯ 72% อันดับ 7 แคนาดา 71% อันดับ 8 เนเธอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร และสเปน 70% อันดับ 11 สิงคโปร์ 60%

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.