ที่ประชุมคณะอนุกรรมการตุลาการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบผ่านคุณสมบัติ  'ชีพ จุลมนต์' ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่ แทน 'วีระพล ตั้งสุวรรณ' ที่จะหมดวาระในวันที่ 30 ก.ย.นี้

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการตุลาการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตุลาการอาวุโสสูงสุดขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา คนที่ 44 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบผ่านคุณสมบัตินายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 44 ต่อจากนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน ที่จะพ้นวาระการบริหารงานในวันที่ 30 กันยายน โดยขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการ ในวันที่ 11 กรกฎาคม เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตุลาการอาวุโสสูงสุดขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา มีมติเอกฉันท์ไม่แต่งตั้งนายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว แม้จะเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้ทำบัญชีเสนอชื่อ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการอาวุโสรองลงมาจากนายศิริชัย เป็นประธานศาลฎีกา

ประวัตินายชีพ จุลมนต์ 

จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติกำรดำรงตำแหน่งที่สำคัญ
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดทุ่งสง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่
ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย
รองประธานศาลอุทธรณ์
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
รองประธานศาลฎีกา
การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ
ก.บ.ศ. ประจำชั้นศาลชั้นต้น 19 พ.ย.2551 - 30 ก.ย.2553
ก.บ.ศ. ประจำชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ 24 พ.ย.2553 - 30 ก.ย.2554
ก.ต. ประจำชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ 1 พ.ย.2554 - 21 มี.ค.2555
ก.ต. ประจำชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ 22 มี.ค.2555 - 21 มี.ค.2556

ขณะเดียวกัน พบว่า นายชีพ ปัจจุบันเป็นตุลาการเจ้าของสำนวนคดียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกฟ้องตกเป็นจำเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯหรือคดีรับจำนำข้าวที่เหลือการไต่สวนพยานอีก 2นัด และถูกคาดหมายกันว่า ศาลอาจจะนัดอ่านคำพิพากษาก่อนวันที่ 30ก.ย. ที่เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่ก็จะมีผลต่อการโยกย้ายสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำหรับข้าราชการทุกคน

รวมถึงนายชีพ ยังเป็นองค์คณะในคดีระบายข้าวแบบจีทูจี ที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้อง นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ ที่ 1 และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ ที่ 2 กับพวก อีก 19 ราย ร่วมกันเป็นจำเลยรวม 21 ราย ฐานทุจริตโครงการ ระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ที่ก็เหลือการไต่สวนพยานจำเลยอีกสองนัดเช่นเดียวกับคดียิ่งลักษณ์เช่นกน รวมทั้งยังเป็นองค์คณะในคดีสลายการชุมนุมพันธมิตรฯ 7ตุลาคม 2551 ที่มีสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พี่เขยน.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นจำเลย ที่ศาลฎีกาฯนัดอ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าว ในวันที่ 2สิงหาคมนี้ 2560 ด้วย

ที่มา : สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม


แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.