ผู้เชี่ยวชาญแนะการทำสวนเกษตรแบบ ‘อนุรักษ์นิยม’ ในยุคปัจจุบันเพื่อลดการใช้ปุ๋ย และลดความจำเป็นในการใช้รถแทร็คเตอร์พรวนดิน

เดวิด มอนโกเมอรี่ (David Montgomery) เจ้าของหนังสือ “Growing a Revolution” ที่แนะนำการทำสวนเกษตรแนว ‘อนุรักษ์นิยม’ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า หลักสำคัญของการปลูกพืชแนวทางนี้มีสามข้อใหญ่ๆ


  • ข้อแรก คือการไม่พรวนดิน
  • ข้อที่สองคือการปลูกพืชคลุมดินตลอดการเพาะปลูก
  • ข้อสาม เป็นเรื่องการหมุนเวียนปลูกพืชที่หลากหลาย


นักวิชาการ เรย์ วีล จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ กล่าวว่าการปลูกพืชคลุมดินช่วยรักษาความชุ่มชื้น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในยุคที่เกิดภาวะโลกร้อน และวิธีนี้ยังสามารถป้องกันการสูญเสียผิวดินด้วย

ขณะเดียวกัน เกษตรกรบางรายที่ทดลองปลูกพืชด้วยวิธีนี้บอกว่า การหมุนเวียนปลูกพืชเชิงพาณิชย์แตกต่างพันธุ์สลับกันไป ช่วยให้ดินสมบูรณ์และลดการใช้ปุ๋ยและทำให้ดินร่วน

ดังนั้นจึงลดความจำเป็นที่ต้องพรวนดิน และช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถแทรคเตอร์เข้าพื้นที่การเกษตร

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายด้านอื่น เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์พืชหมุนเวียน และบางครั้งต้องปลูกพืชซ้ำเพราะเกิดปัญหาศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิต


source :- http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=066993852106319274

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.