เผยมีคำสั่งไล่ 'ธาริต' ออกจากราชการตั้งแต่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา

Posted: 24 Apr 2017 08:19 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

24 เม.ย. 2560 เว็บไซต์โลกวันนี้ รายงานว่าจากการเปิดเผยของ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งชี้แจงกรณีคำสั่งลงโทษไล่ออก นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่งถูกย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นเอกสารทางการว่า เป็นการดำเนินการตามที่ประธานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) แจ้งมา หลัง ป.ป.ช. มีมติ ชี้มูลความผิด นายธาริต ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ และหนี้สินลดลงผิดปกติ รวมมูลค่ากว่า 346,652,588 บาท

โดยเมื่อสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับเรื่อง จาก ป.ป.ช.และได้ตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้อง และหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ป.ป.ช.,สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงานกฤษฏีกา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในข้อกฏหมาย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา พร้อมระบุว่า นายธาริต เมื่อถูกย้ายมา และได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงเป็นอำนาจของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการออกคำสั่ง

ทั้งนี้หน่วยงานข้างต้น ได้ให้ความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า กรณีนี้เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาลงโทษตามที่กำหนดในมาตรา 80(4)แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ป.ป.ช. พ.ศ.2542 โดยไม่ต้องดำเนินการตามกฏหมายอื่น ประกอบกับที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ว่าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดร้ายแรง ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงได้มีคำสั่งลงโทษ ไล่ออกจากราชการเมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.