ศพ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ที่มาภาพ: wikimedia.org

สปสช.แจงงบพิมพ์หนังสืองานศพ 'หมอเสม' ไม่ได้ใช้เงินกองทุนบัตรทอง


Posted: 22 Apr 2017 02:42 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

สปสช.แจงหลังสื่อสังคมออนไลน์ระบุถึงหน่วยงานในกำกับรัฐแห่งหนึ่งใช้เงินสนับสนุนพิมพ์หนังสืองานศพ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ระบุใช้เงินภาครัฐ อภ. ตามที่ สธ.ส่งโครงการมาปี 2554 ไม่ได้ใช้เงินกองทุนบัตรทอง

22 เม.ย. 2560 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโฆษก สปสช. กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุถึงหน่วยงานในกำกับรัฐแห่งหนึ่งใช้เงินสนับสนุนพิมพ์หนังสืองานศพนายแพทย์ท่านหนึ่งว่า การเผยแพร่โดยไม่ตรวจสอบข้อมูลอีกด้านอาจจะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด สปสช. ข้อเท็จจริงคือ ไม่ใช่เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และไม่ใช่เงินที่เป็นงบบริหารจัดการสำนักงานฯ งบประมาณตรงนี้มีที่มาจาก เมื่อปี 2554 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำเรื่องขอสนับสนุนมาที่ สปสช. เพื่อจัดทำหนังสือและสื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของท่านให้คนรุ่นหลัง สปสช.เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์จึงได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) พิจารณา ซึ่ง อภ.ได้อนุมัติเงินกิจกรรมภาครัฐ 5 แสนบาทสนับสนุนโครงการนี้

โฆษก สปสช. กล่าวว่า สังคมต่างก็รับทราบกันดีถึงเกียรติประวัติและคุณงามความดี ของ ศ.นพ.เสม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการบูรณาการงานรักษากับงานป้องกันโรค และการริเริ่มบุกเบิกขยายโรงพยาบาลประจำอำเภอทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล การเผยแพร่เกียรติประวัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สุขภาพ เป็นสื่อการเรียนรู้คุณค่างานสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขและคนทำงานรุ่นต่อไปในการดำเนินชีวิตอย่างมีอุดมการณ์เพื่อสังคม

“สปสช.ขอย้ำว่า การใช้งบกองทุนบัตรทอง และงบบริหารสำนักงานฯ ของ สปสช. มีระบบตรวจสอบภายในและภายนอกจาก สตง.อย่างเข้มงวด และทุกสิ้นปีจะต้องเสนอผลการใช้และตรวจสอบทางการเงินให้ ครม. และรัฐสภาพิจารณาอย่างละเอียดเข้มงวดมากกว่าเงินงบประมาณปกติ” ทพ.อรรถพร กล่าว

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.