'สวนดุสิตโพลล์' พบประชาชนหนักใจปัญหาเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก


Posted: 21 Apr 2017 11:42 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

“สวนดุสิตโพลล์” สำรวจ 5 ปัญหารุมเร้ารัฐบาล ที่ประชาชนหนักใจ พบ ปัญหาเศรษฐกิจมาเป็นอันดับแรก ตามมาด้วยปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ความขัดแย้งทางการเมือง มาตรา 44 และการเลือกตั้ง

22 เม.ย. 2560 สำนักข่าวไทย รายงานว่า “สวนดุสิตโพลล์” สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,167 คน ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2560 ถึง 5 ปัญหารุ้มเร้ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ วันนี้ ที่ประชาชนหนักใจ พร้อมวิธีแก้ไข พบว่า อันดับที่ 1 ร้อยละ 87.92 คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องของแพง ผลผลิตตกต่ำ การส่งออกมีปัญหา และปัญหาการว่างงาน โดยเสนอวิธีแก้ไข ให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ผล สรรหาผู้ที่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจมาช่วย มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเกิดการจ้างงาน เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน

อันดับที่ 2 ร้อยละ 76.61 คือ การทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะโครงการต่างๆของภาครัฐ ไม่มีการตรวจสอบที่จริงจังและเข้มงวด มีข่าวออกมาเป็นระยะ ๆ มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก โดยเสนอวิธีแก้ไข ให้ภาครัฐต้องชี้แจงให้ประชาชนรับรู้ มีเอกสารหลักฐานประกอบ เร่งปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจัง เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรง

อันดับที่ 3 ร้อยละ 70.45 คือ ความขัดแย้งทางการเมือง ที่รัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความปรองดองทางการเมืองได้อย่างแท้จริง โดยเสนอวิธีแก้ไขว่า รัฐบาลต้องมีนโยบายชัดเจนในการแก้ปัญหา ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย รับฟังความเห็นรอบด้าน ไม่อคติ

อันดับที่ 4 ร้อยละ 64.78 คือ การบังคับใช้กฎหมาย การใช้มาตรา 44 ที่มีกระแสต่อต้านว่า ถูกรัฐบาลปิดกั้น ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ บางคดีถูกมองว่าไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน โดยเสนอวิธีแก้ไขว่า ต้องใช้ด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงผลดี-ผลเสียที่จะตามมา สามารถชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนได้

อันดับที่ 5 ร้อยละ 61.18 คือ การเลือกตั้ง ที่กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ยังไม่ชัดเจน และมีนักการเมืองออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยเสนอวิธีแก้ไข ให้รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เชิญนักการเมืองมาพูดคุย และหาแนวทางที่เหมาะสม กำหนดวันเวลาเลือกตั้งที่ชัดเจน

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.