ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ก.คมนาคม เผยความคืบหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์ 8 ปี

Posted: 29 Apr 2017 02:37 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) 

ก.คมนาคม เผยความคืบหน้าแผนปฏิบัติการขนส่งระยะเร่งด่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ 8 ปี ระหว่างปี 2558-2565 36 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 893,776.09 ล้านบาท

29 เม.ย. 2560 สำนักข่าวไทย รายงานว่านายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) ของกระทรวงคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ของไทยในระยะ 8 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2560 (Action Plan 60) เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2558 และปี 2559 (Action Plan 58, Action Plan 59) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

สำหรับแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2560 (Action Plan 60) ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลที่มีความพร้อมในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งโครงการสำคัญที่ต้องการเร่งผลักดัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 โครงการ แบ่งเป็น 6 กลุ่มโครงการ วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 893,776.09 ล้านบาท โดยมีความคืบหน้าผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : โครงการพร้อมให้บริการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่


1)​โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออกและตะวันตก เส้นทางพัทยา – หัวหิน ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

2) ​โครงการระบบตั๋วร่วม เพื่อเชื่อมระบบบัตรโดยสารของรถไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป รวมทั้งจะให้เชื่อมกับระบบบัตรโดยสารของรถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร และระบบทางด่วนและทางพิเศษด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ตั๋วร่วมได้เร็วที่สุด

กลุ่มที่ 2 : โครงการที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1) ​ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ ซึ่งอยู่ระหว่างกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) คัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างและเสนอให้เอกชนร่วมลงทุน

2) ​การพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาค ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก ท่าอากาศยานสกลนคร และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา

3) ​โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการ

4) ​โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR และราคากลาง

5) ​การปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

​กลุ่มที่ 3 : โครงการที่เริ่มประกวดราคาได้ จำนวน 15 โครงการ ได้แก่

1) ​โครงการจัดซื้อรถโดยสารรถไฟฟ้า จำนวน 200 คัน พร้อมก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า นำร่าง TOR ประกาศลงเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

2) ​โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4 จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2560

3) ​โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงสมุทรปราการ – บางปู จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

4) ​โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงคูคต – ลำลูกกา จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

5) ​โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างทบทวนกรอบวงเงินค่าก่อสร้างโยธา จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

6) ​โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ARL) ส่วนต่อขยาย (ระยะที่ 1) ช่วงพญาไท – บางซื่อ และ (ระยะที่ 2) ช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง ประกอบด้วยส่วนต่อขยาย (ช่วงที่ 1) ช่วงพญาไท – บางซื่อ จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2560 และส่วนต่อขยาย (ช่วงที่ 2) ช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – มกราคม 2561

7) ​โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนกันยายน 2560 – มีนาคม 2561

8) ​โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 7 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางช่วงปากน้ำโพ – เด่นชัย, ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี, ช่วงขอนแก่น – หนองคาย, ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2560, ช่วงสุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา, ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ และช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ จะดำเนินการประกวดราคาในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

9) ​โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา คาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560

กลุ่มที่ 4 : โครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ PPP จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ, โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม, โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช และช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา (เพิ่มเติมสถานี บางกรวย – กฟผ. และสะพานพระราม 6), โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3, โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก, โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต, โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – ชะอำ และโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม

กลุ่มที่ 5 : โครงการที่หน่วยงานเตรียมข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกในระยะยาว, โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลเซีย, โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเมืองชายแดน 9 แห่ง และโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลักในภูมิภาค 8 แห่ง

กลุ่มที่ 6 : โครงการสำคัญที่ต้องการผลักดัน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่


โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ (จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกำแพงเพชร) และโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ได้เร่งดำเนินโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนฯและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.