วันนี้ (7 เม.ย. 2560) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เผยแพร่ข้อมูล ระบุว่า แม้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จะถูกประกาศใช้ในวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่การดำเนินคดีต่อประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือรณรงค์โดยสงบต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในช่วงของการลงประชามติเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2559 ยังคงอยู่และดำเนินต่อไป แม้การลงประชามติจะผ่านพ้นไปกว่า 8 เดือนแล้วก็ตาม

จากการติดตามข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันยังคงเหลือผู้ต้องหาประชามติที่ถูกดำเนินการทาง “กฎหมาย” อยู่อย่างน้อย 104 ราย มีผู้ต้องหาที่คดีสิ้นสุดไปแล้วอีกอย่างน้อย 101 ราย และมีผู้ต้องหาประชามติที่ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดอีกอย่างน้อย 12 ราย โดยมี 5 รายที่ถูกดำเนินคดี 2 คดี ทำให้รวมแล้วมีผู้ที่ถูกดำเนินคดีในช่วงการลงประชามติทั้งหมดอย่างน้อย 212 ราย

เมื่อปลายเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้จัดทำข้อสังเกตเชิงสรุปภายหลังการประชุมทบทวนการปฏิบัติตามกติกา ICCPR รอบของประเทศไทย โดยข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยประการหนึ่ง ได้แก่ ควรใช้มาตรการทั้งปวงเพื่อยุติการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้ที่ถูกตั้งข้อหาว่าใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกในระหว่างการออกเสียงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญ

ขณะเดียวกัน หลายองค์กรสิทธิมนุษยชนยังเห็นร่วมกันว่าการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดำเนินไปโดยขัดแย้งกับหลักการสากล มีความไม่เสรีและไม่เป็นธรรมหลายประการ พร้อมเรียกร้องให้ทางการไทยยุติการดำเนินคดีต่อประชาชนเช่นเดียวกัน

อ่านรายงานทั้งหมดได้ที่: http://www.tlhr2014.com/th/?p=3924

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.