ทบ.เผยมีผู้สมัครเป็นทหาร 49% เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว


Posted: 17 Apr 2017 06:59 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

รองโฆษกกองทัพบก เผยมีผู้ร้องขอสมัคร เป็นทหารถึง 50,580 คน คิดเป็น 49% ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ระบุมีหลายเหตุผล เช่น ค่าตอบแทนสูงขึ้น สวัสดิการที่กองทัพมอบให้ ภาพลักษณ์ที่ดีของทหารที่แก้ไขปัญหาบ้านเมือง


บรรยากาศตรวจคัดเลือกทหารเกณฑ์ปี 2560

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองประจำการปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายนที่ผ่านมา ภาพรวมการตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทัพบกต้องขอขอบคุณชายไทยทุกคน ที่ให้ความร่วมมือเข้ารับการตรวจเลือกอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งส่วนราชการ หน่วยงานประจำจังหวัด อำเภอ เขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ให้การสนับสนุนการตรวจเลือกอย่างดียิ่ง โดยในปีนี้ มีชายไทยเข้ารับการตรวจเลือก 532,277 นาย

รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบ ไว้เป็นทหารกองประจำการ 103,097 นาย แยกเป็น เหล่าทหารบก 78,677 นาย เหล่าทหารเรือ 16,000 นาย เหล่าทหารอากาศ 8,420 นาย และโดยมีผู้ร้องขอ (สมัคร) เป็นทหารถึง 50,580 คิดเป็น 49% ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา มีหลายเหตุผลที่อยากเป็นทหาร อาทิ ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น การดูแลและสวัสดิการที่กองทัพมอบให้ ภาพลักษณ์ที่ดีของทหารที่ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาบ้านเมือง การได้รับโอกาสก้าวหน้าในการเข้ารับราชการต่อ เป็นต้น

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นขัดข้อง มิได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามหมายนัดในปีนี้ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ขอให้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่สัสดีเขต อำเภอ จังหวัด ตามภูมิลำเนาทหาร เพื่อดำเนินตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประจำการในผลัดที่ 1/ 2560 ขอให้ ไปรายงานตัวเข้ารับราชการตามวันเวลา และสถานที่ ในหมายนัดเข้ารับราชการ โดยหน่วยทหารจะรับทหารใหม่เข้าประจำการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม นี้ และในระหว่างรอเข้าประจำการ ขอให้ทหารใหม่ได้บริหารจัดการ ธุระส่วนตัว เตรียมเอกสารส่วนบุคคลไว้ให้พร้อม เช่น วุฒิการศึกษา เพื่อใช้สมัครเรียนต่อการศึกษาตามอัธยาศัยในระหว่างประจำการ การทำธุรกรรมทางการเงิน การเตรียมยาที่ใช้เป็นประจำ เป็นต้น

"สำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก ขณะนี้ได้เตรียมรับทหารใหม่ตามนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารบกกำชับไว้ในทุกด้าน ทั้งความพร้อมของสถานที่ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลทางด้านสุขภาพ การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึก ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน และส่วนรวม โดยจะให้การดูแลสมาชิกใหม่ของกองทัพอย่างดีที่สุด" รองโฆษกกองทัพบก กล่าวที่มา : สำนักข่าวไทย และผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.