ขอเชิญร่วมสนันสนุน ขับไล่คำสั่งควายๆ ของ ทรราช คสช.

ล่าชื่อประชาชน ยกเลิก ประกาศ-คำสั่ง คสช.
-
“ผจก.ไอลอว์” เตรียมเสนอร่าง กม .ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ริดลอนสิทธิ-เสรีภาพ หลังมี รธน.
-
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.60 นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) ให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วว่า ตนมองว่าการเขียนให้ประชาชนมีสิทธิ และเสรีภาพ ไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ยังไม่สามารถให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ และเสรีภาพนั้นได้จริง เพราะยังมีคำสั่งและประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมาย และเข้าข่ายเป็นข้อจำกัดบางประการ ดังนั้นหลังจากนี้ทางไอลอว์จะใช้ช่องทางตามกระบวนการของกฎหมายและรัฐธรรมนูญรับรองไว้ คือ การเข้าชื่อประชาชนเพื่อเสนอกฎหมายว่าด้วยการยกเลิกคำสั่ง, ประกาศของคสช. หรือประกาศ หรือคำสั่งของหัวหน้าคสช. บางฉบับที่มีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมการ
-
นายยิ่งชีพ ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ระบุให้ประชาชนอ่านและศึกษาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงการมีสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ว่า ในข้อเท็จจริงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นยังมีเนื้อหาที่คนซึ่งเรียนกฎหมายรัฐธรรมนูญอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ ดังนั้นในทางปฏิบัติที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเขียนอย่างไร นายมีชัยควรเป็นผู้อธิบายว่าเจตนารมณ์ที่เขียนบทบัญญัตินั้นต้องการอะไรที่แท้จริง
-
“ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ ผลักภาระให้ประชาชนมากเกินไป ที่บอกว่าให้ประชาชนไปอ่าน แล้วจงเข้าใจ ไม่มีทางที่ใครจะเข้าใจได้ หรือบางอย่างอ่านแล้วเข้าใจว่าทำได้แต่พอทำแล้วอาจจะติดคุกก็ได้ และความเห็นส่วนตัวมองว่าหากจะสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าใจรัฐธรรมนูญใหม่ที่แท้จริง คือการเปิดพื้นที่ให้พูดคุย ถกเถียงได้ โดยไม่ถูกฟ้อง หรือมองว่าบิดเบือน และมีอิสระในการจัดเวทีโดยไม่ถูกจับกุม เพราะไปวิจารณ์รัฐธรรมนูญ” นายยิ่งชีพ กล่าว.
-
แหล่งที่มา คมชัดลึก
-

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.