สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 2 กรณีเพื่อให้มีการตรวจสอบจริยธรรมแม่ทัพภาคที่ 3 และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการปล่อยให้มีการก่อสร้างบ่อนกาสิโนในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา

1)กรณีที่แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวและให้สัมภาษณ์กรณีการวิสามัญฆาตกรรมนายชัยภูมิ ป่าแส นักเคลื่อนไหวชาติพันธุ์ชาวลาหู่ ภายหลังจากนายรัฐมนตรีสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่า “ถ้าเป็นผมกดออโต้ไปแล้ว” นั้น เป็นการก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม และขัดต่อระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม 2551 และถือว่าเป็นความผิดทางวินัยทหารโดยชัดแจ้ง

2)กรณีคุณวีระ สมความคิด ออกมาเปิดเผยว่ามีการก่อสร้างและตั้งบ่อนกาสิโนขึ้นในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนของประเทศไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทับซ้อนอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาด้วยนั้น ถือได้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นการเอื้อประโยชน์ให้มีธุรกิจการพนันอบายมุขขึ้นในพื้นที่ เข้าข่ายการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ไม่อาจป
อยให้ 2 กรณีดังกล่าวเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของสังคมไทย จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อตรวจสอบและเอาผิดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 กรณีต่อไป โดยจะเดินทางไปแสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.