Atukkit Sawangsuk

ความเสื่อมของสื่อกระแสหลัก

"การรายงานข่าวทำนองนี้จึงไม่ได้ทำหน้าที่ต่างไปจากสวนสัตว์มนุษย์ (Human Zoo) หรือการจัดแสดงมหรสพระดับสากลที่เติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของจักวรรรดินิยมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จับเอาชนพื้นเมืองที่ถูกล่าอาณานิคมมาโชว์ ดำรงชีวิตกินขี้ปี้นอนให้ดูเหมือนสัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 1870 ที่ Freak show ผู้หญิงมีเครา คนแคระ คนตัวจิ๋ว แฝดสยาม มนุษย์ตีนโต คนพิการ มนุษย์หัวช้าง คนมีแขนขามากกว่า 2 ข้าง ถูกแสดงร่วมกับคนพื้นถิ่น กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก"

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.