พีมูฟ จับตารัฐบาลแก้ปัญหาผลกระทบจากนโยบาย“ทวงคืนผืนป่า”

Posted: 31 Mar 2017 04:07 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ติดตามผลประชุมแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย เสนอธนาคารที่ดิน โฉนดชุมชน กองทุนยุติธรรมและสิทธิชุมชน ชาวบ้านเดือดร้อนหลังรัฐบาลทวงคืนผืนป่า ที่ทำกินไม่พอเกิดปัญหาปากท้อง ถูกดำเนินคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (30 มี.ค.)เวลาประมาณ 13.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจัดเวทีประชุมร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและประชาชน (ขปส.) หรือ P-Move หัวข้อการแก้ไขปัญหาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า เขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการอื่นๆ ของรัฐบาล ขปส. ระดมคนจาก 25 จังหวัดร่วมชุมนุมเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหา ระหว่างตัวแทนเข้าร่วมการเจรจากับรัฐบาล

สำนักข่าวชายขอบรายงานว่า ในที่ประชุม ออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. กล่าวว่า ปัญหาที่พีมูฟนำเสนอมาเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และมีการตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอน หลังจากนี้สำนักนายกฯ จะเร่งประสานงานและทำหนังสือชี้แจงถึงหน่วยงานต่าง ๆ

เสนอ สนช. แก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน โฉนดชุมชน

“กรณีทวงคืนผืนป่าจะเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมก่อนกลางเดือนเมษายน ส่วนเรื่องแก้ไข พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับจะเร่งส่งหนังสือถึงประธาน สนช. ให้พิจารณา กรณีเขตเศรษฐกิจแม่สอด จังหวัดตาก ที่ชาวบ้านทั้ง 6 รายเดือดร้อนและถูกคุกคามก็จะนำไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางกันที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน” ออมสินกล่าว

กลุ่มพีมูฟรายงานรายละเอียดหลังการประชุมซึ่งได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาเบื้องต้นจะมีการประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้ชะลอการปฏิบัติใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน เช่น การทวงคืนผืนป่าที่ไปไล่รื้อและตัดฟันต้นไม้ของชาวบ้าน ขณะที่ ผู้แทน กอ.รมน. กล่าวในที่ประชุมว่า แผนแม่บทป่าไม้ที่กอ.รมน.เขียนนั้นไม่ได้เป็นปัญหาต่อชาวบ้าน การตัดไม้และจับกุมชาวบ้านเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าไม่ดำเนินการก็จะถูกข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีก

หากแก้ไขปัญหาไม่ได้ ต้องเสนอนายกฯ ทบทวนคำสั่ง คสช.

นอกจากนี้ ออมสินให้สัมภาษณ์พีมูฟเพิ่มเติมว่า ความเดือดร้อนของชาวบ้านพีมูฟต้องเร่งรัดแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด เพราะหลายกรณีก็น่าเห็นใจ ปัจจุบันมีการตั้งคณะคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องแล้ว 8 ชุด หลังจากนี้เรื่องใดที่พิจารณาแล้วจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา หากแก้ปัญหาไม่ได้อาจต้องเสนอนายกรัฐมนตรีให้ทบทวนหรือแก้ไขคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

จำนงค์ จิตนิรัตน์ เครือข่ายสลัมสี่ภาคและสมาชิกพีมูฟ ชี้แจงผลประชุมกับชาวบ้านว่า การประชุมได้ผลตอบรับที่ดีจากประธานคณะการแก้ไขปัญหาของพีมูฟ มีการรับปากว่าจะเร่งรัดแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วน เช่น ผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า ทั้งนี้ หลังประชุมจะโทรหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหนังสือแจ้งให้ชะลอการดำเนินการตัดฟันต้นไม้หรือยึดที่ดินชาวบ้าน ส่วนชาวบ้าน 19 คนที่ถูกดำเนินคดีเรื่องที่ดินจะให้คณะอนุกรรมการเข้าไปช่วยแก้ปัญหา เรื่องปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็จะมีการกันที่ดินให้ชาวบ้าน

จำนงค์ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้น่าจะมีความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งทางกลุ่มจะกลับมาติดตามการแก้ปัญหาอีกครั้งในปลายเดือนพฤษภาคมแถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ขอให้เร่งรัดการแก้ปัญหา และเปิดประชุมกรรมการแก้ปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)


ตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ดำเนินการผลักดันการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง จนนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมขึ้นมาคณะหนึ่ง แต่ปัญหายังไม่สามารถแก้ไขให้คืบหน้าไปได้ ทั้งที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ขึ้นมา ๘ คณะ เพื่อให้ศึกษาแนวทาง และแก้ปัญหาให้เกิดรูปธรรม แต่ในความเป็นจริง ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทั้งยังมีอนุกรรมการที่ไม่ให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ปัญหา และปัญหายิ่งเพิ่มมากขึ้น รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม แสดงจุดยืนต่อสาธารณะชัดเจน ว่าจะมาติดตามการแก้ไขปัญหา โดยมีการยื่นขออนุญาตการชุมนุม ตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ แม้ว่าจะมีการประสานนัดแนะ ให้เกิดการประชุมแก้ปัญหาเร่งด่วนของสมาชิก ขปส. กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นาย ออมสิน ชีวพฤกษ์ ) ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการแก้ปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และได้ทำตามขั้นตอนในการขออนุญาตการชุมนุม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยมากที่สุด

การเตรียมตัวเดินทางของสมาชิกชุมชนต่างๆของ ขปส. ที่จะเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้เดือดร้อนตัวจริง โดยได้ตกลงกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไว้แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กอรมน. ตำรวจสันติบาล และอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ได้ลงไปพยายามขัดขวางการเดินทางของสมาชิกทั่วทุกจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามหาเหตุใส่ร้าย โดยได้นำถุงบรรจุยาทิ้งลงบนพื้นที่สำนักงานเครือข่าย โดยอ้างว่าเป็น “ยาบ้า” เพื่อจะกล่าวโทษแกนนำ เป็นเหตุเพื่อใส่ร้ายแกนนำเมื่อเช้าวันที่ 29 มีนาคม 2560 เพื่อสร้างความผิดไม่ให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ การกระทำดังกล่าวเป็นวิธีการที่ล้ำเส้นคุณธรรม จริยธรรม ของความเป็นข้าราชการอย่างร้ายแรง ไม่ควรให้อภัยใดๆทั้งสิ้น มันเป็นการส่อว่าในกรณีอื่นๆ พื้นที่อื่นๆ เจ้าหน้าที่อาจได้ทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้ว ....ความจน เกิดขึ้นทุกหัวระแหงของประเทศนี้ คนจนยังอดทน ผลักดันให้เกิดกลไกคณะกรรมการขึ้น เพื่อแก้ปัญหาซึ่งเป็นหนทางที่สร้างสรรค์ สันติที่สุดแล้วทำไม...รัฐจึงมีทัศนคติกับคนจน อย่างเลวร้าย ถึงขนาดจะป้ายสีให้เป็นนักค้ายาเสพติด จะบีบ ตัด เส้นความอดทนของคนจนให้สั้นลงกระนั้นหรือ เพื่อคืนความสุขประชาชนตามสัญญา และเดินหน้าแก้ปัญหาความจน ดังนั้น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จึงขอเรียกร้องมายังรัฐบาลให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการเอาผิด กับการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดตรัง ที่กระทำการอันเป็นการหักหาญน้ำใจต่อคนจน อย่างถึงที่สุด โดยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานและเครือข่ายปฏิที่ดินเทือกเขาบรรทัดมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ

2. ให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าประกาศใช้ พรบ.ธนาคารที่ดิน ที่ตอบโจทก์การแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

3. ให้รัฐบาลเดินหน้าการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ตามนโยบายที่ดินแปลงรวม ในรูปแบบโฉนดชุมชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งประธานกรรมการประสานงาน เพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนในการดำเนินการส่งมอบพื้นที่อย่างเร่งด่วน

4. ให้รัฐบาล ยุติ การกระทำใดๆ ที่ส่งผลกกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตปกติสุข ของชุมชนสมาชิก ขปส. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติตามแผนทวงคืนผืนป่า การดำเนินคดี ต้องยุติไว้ก่อน เพื่อให้คณะกรรมการได้ดำเนินการ หาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติเสียก่อน

5. ให้รัฐบาล ชะลอนโยบายใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนไว้ก่อน จนกว่าจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก , โครงการรถไฟรางคู่ สุราษฎร์-หาดใหญ่

6. ให้รัฐบาลใช้กลไกคณะกรรมการที่มี ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาความจน ปัญหาที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมกับคนจนอย่างเร่งด่วน

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลยังยืนยันตามที่แสดงเจตนาต่อนานาอารยะประเทศ ว่าจะคืนความสุขให้คนจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ได้จริง ต่อเมื่อ รัฐบาลได้สร้างรูปธรรมการแก้ปัญหาตามข้อเสนอทั้ง 6 ข้อนี้ได้ ซี่ง ขปส. จะเกาะติด ติดตาม อย่างใกล้ชิด จนกว่า..ปัญหาจะได้รับการแก้ไข

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.