สํานักทะเบียนกลาง เผยจำนวนราษฏรสิ้นปี 59 มี 65.9 ล้าน ชาย 31.9 ล้าน หญิง 33.1 ล้าน

Posted: 31 Mar 2017 04:53 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื่อง จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559 ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 65,931,550 คน สัญชาติไทย 65,096,905 คน แบ่งเป็น ชาย 31,923,786 คน หญิง 33,173,119 คน ไม่ได้สัญชาติไทย 834,645 คน แบ่งเป็น ชาย 434,022 คน และหญิง 400,623 คน

โดยมีรายละเอียดดังนี้แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.